برگزاری کارگاه داخلی تیم‌یار
 
کارگاه داخلی تیم‌یار با هدف هماهنگی سازی و ارتقاء دانش تیم‌یاری گروه تولید، در روز یکشنبه مورخ 95.10.19 ساعت 15:30 در دفتر کرج سافت سیستم برگزار شد.  
 از اساسی ترین موضوعات عنوان شده در این کارگاه می توان به مسایل امنیتی تیم‌یار و هم چنین مشخصات سرور تیم‌یار اشاره نمود.
این کارگاه که توسط تیم توسعه ساختاری برگزار شد تقریبا 2 ساعت به طول انجامید. در بخش اول موارد مطرح شده در سند امنیتی و پروفایل حفاظتی بیان شد و با توجه به نتیجه آزمون اولیه انجام شده بر روی تیم‌یار توسط آزمایشگاه فناوری اطلاعات، برخی هماهنگی ها نیز بین دو تیم برای برآورده سازی الزامات امنیتی انجام شد.
بعد از استراحتی کوتاه در بخش دوم کارگاه درباره سرور تیم‌یار، روال ها و پروسه های روتین آن توضیحاتی داده شد. در انتهای کارگاه نیز به سوالات حاضرین در این دو حوزه پاسخ داده شد.
 
 
 
 
 آماده سازی نسخه 1.42 تیم‌یار
 

نسخه 1.42 تیم‌یار در حال آماده سازی می باشد. بر طبق جدول زمانبندی این نسخه در سوم بهمن ماه ارائه خواهد شد. از قابلیت های اضافه شده در این نسخه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 

  تعیین تعداد تلاش های ناموفق توسط مدیر سیستم

بر اساس الزام FIA_AFL.1.1 در پروفایل حفاظتی، محصول باید امکان انتخاب یک عدد مثبت قابل تنظیم برای تعداد تلاش ناموفق کاربران برای احراز هویت شدن را برای مدیر سیستم فراهم آورد.
 
 
 مدیر سیستم
 
به منظور برآورده ساختن این الزام تنظیماتی در رده امنیت ماژول مدیر سیستم اضافه شده است که تعیین حداقل تعداد تلاش های ناموفق برای ورود به سیستم و همچنین تغییر رمز عبور را برای مدیر سیستم امکانپذیر می سازد.
 
 
شایان ذکر است این قابلیت فقط در GUI2  قابل مشاهده و استفاده می باشد.
 
 
  تغییر ساختار ماژول ویکی
 
پس از تحقیقات و بررسی های انجام شده توسط کارشناسان تیم توسعه ساختاری، و بازنگری ماژول راهنما، تغییرات اساسی و ساختاری بر روی ماژول ویکی (راهنما) در حال انجام می باشد. برای برآورده سازی انتظارات، این ماژول بطور کلی در حال بازنویسی می باشد.
 
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}