آماده سازی نسخه 1.44
 
 مدیر سیستم
 
 امکان غیر فعال نمودن انتخاب لیست کاربران مرتبط
 
بر اساس پروفایل حفاظتی در حالت پیش فرض همه کاربرانی که تازه ایجاد شده باشند می بایست دارای حداقل دسترسی بوده و بدین منظور در رده کاربران مرتبط تنها خود کاربر وجود دارد.
 
 
 در واقع در حالت پیش فرض امکان "انتخاب لیست کاربران مرتبط" فعال می باشد و پس از آن مدیر سیستم می تواند با توجه به موارد امنیتی، کاربران دیگری را نیز به این لیست اضافه نماید. بطورکلی بعد از انتخاب این گزینه امکان ویرایش این لیست (حذف و اضافه کردن کاربرها/گروه ها) برای مدیر سیستم محیا می شود.
در مواردی که نیاز است کاربری تمامی کاربرها و گروه های دیگر را ببیند، این گزینه می تواند توسط مدیر سیستم غیر فعال شود.
 
 
  نمایش فضای مصرفی دیسک
 
در ماژول مدیر سیستم قابلیت هایی برای نمایش فضای مصرفی دیسک قرار داده شده است. عمده ترین استفاده این موارد برای تیم پشتیبانی می باشد. 
  • نمایش مقدار مصرف فضای استفاده شده در دیسک
این مقادیر به تفکیک موارد ذیل در رده مرور کلی قابل مشاهده می باشند:
  1. فضای اشغال شده توسط تیم‌یار
  2. فضای اشغال شده توسط نسخه های پشتیبان
  3. کل فضای اشغال شده
 
این قابلیت فقط در GUI2 پیاده سازی شده است.
  • نمایش مقدار مصرف هر ماژول بروی دیسک
این مقدار به ازای هر ماژول در رده ماژول ها قابل مشاهده می باشد.
 
این قابلیت فقط در GUI2 پیاده سازی شده است.
 مجوز
 
  • نمایش مقدار مصرف فضای استفاده شده در دیسک
مقادیر
  1. فضای اشغال شده توسط تیم‌یار
  2. فضای اشغال شده توسط نسخه های پشتیبان
  3. کل فضای اشغال شده

در تب آمار مشخصات مجوز نیز تعبیه شدند.

 این قابلیت فقط در GUI2 پیاده سازی شده است.
 ویکی
 
تغییرات ساختار ماژول ویکی به اتمام رسیده و این ماژول اکنون در مرحله تست واقعی می باشد. از جمله قابلیت های اضافه شده به این ماژول در این هفته می توان به امکان کامنت گذاری روی صفحات راهنما و قراردادن کنترل اساین روی این صفحات و ایجاد نوتیفای برای افراد مطلع، اشاره نمود.
شایان ذکر است این ساختار ماژول ویکی تنها در GUI2 پیاده سازی شده و قابل استفاده خواهد بود.
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}