ورژن 1.28 "تیم‌یار" در تاریخ 95.2.26 تحویل داده شد , از تغییرات این ورژن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 
 
1. آیکون (بروز رسانی) جهت اعلام بروزرسانی جدید در ماژول مدیر سیستم اضافه شده است.
 
 
2. تلاش های غیر مجاز در لاگ سیستم ثبت می شود.
 
3. درخواست ها و پیشنهادات تیم توسعه کاربردی در GUI2 مورد بررسی قرار گرفته و توسط کارشناسان تیم توسعه ساختاری در حال پیاده سازی می باشد.
 
4. ورژن 3 "تیم‌یار" در حال پیاده سازی است (در این ورژن ساختار معماری "تیم‌یار" تغییر میکند که باعث افزایش کارایی و کم شدن کرش های "تیم‌یار" خواهد شد).
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}