ورژن 1.28 در حال آماده سازی است

 

 

 در این نسخه توسعه کنترل های مورد نیاز تیم کاربردی و رفع مشکلات در GUI2 در حال انجام است.

بررسی و تحقیقات اولیه برای و نیازسنجیهای ابتدایی جهت آغاز برنامه نویسی  "Core Teamyar3"  آغاز شد.

 

 

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}