نسخه 1.38 تیم‌یار ارائه شد

نسخه 1.38 تیم‌یار طبق جدول زمانبندی روز یکشنبه مورخ 95.08.16 ارائه شد. خلاصه ای از تغییرات این ورژن به شرح ذیل میباشد:
 
  هسته

  مدیر سیستم

  مجوز

 خانه

  تلگرام

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}