نسخه 1.37 تیم‌یار ارائه شد

نسخه 1.37 تیم‌یار طبق جدول زمانبندی روز یکشنبه مورخ 95.07.25 ارائه شد. خلاصه ای از تغییرات این ورژن به شرح ذیل میباشد:

 ماژول مدیر سیستم
 
  • ایجاد قابلیت گزارش گیری فعالیت کاربران
همانطور که در هفته گذشته نیز اشاره شد قابلیتی در ماژول مدیر سیستم و هم چنین اطلاعات خصوصی برای دریافت گزارش فعالیت ها، به تیم‌یار اضافه شد.
 
 

در رده فعالیت های در ماژول مدیر سیستم امکان گزارشگیری فعالیت کاربران به تفکیک ماژول، کاربر، زمان و نوع فعالیت وجود دارد.

نتایج را نیز می توان در قالب جدول و یا نمودار مشاهده نمود:

 
  • امکان تعریف لوگو های مختلف

در ماژول مدیر سیستم در بخش تنظیمات امکان تعریف لوگو بر اساس زبان فارسی و یا دیگر زبانها اضافه شده است.

 

 ماژول خانه
  • ایجاد قابلیت گزارش گیری فعالیت

قابلیت گزارشگیری فعالیت در اطلاعات خصوصی همانند ماژول مدیر سیستم پیاده سازی شده است با این تفاوت که هر کاربر تنها میتواند لیست فعالیت های خود و کاربران گروه هایی که مدیر آنها میباشد را مشاهده نماید.

 

  • تشخیص کلماتی در صفحات که قابلیت تغییر در ماژول ادمین را دارند

در اطلاعات خصوصی کاربر تنظیماتی با عنوان "نمایش کلمات ترجمه شده درصفحات" اضافه شده است .

با انتخاب این گزینه تمامی کلماتی که از سمت کد ترجمه میشوند و قابلیت تعریف مجدد در ماژول مدیر سیستم را دارند به صورت زیر نمایش داده میشوند:

کلمه داخل این علامت [] کلمه ترجمه شده را نمایش میدهد که میتوان در ماژول مدیر سیستم، در رده ماژول ها، در تنظیمات زبان ماژول مربوطه این ترجمه را تغییر داد.
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}