ارائه نسخه 2.2 هسته تیم‌یار
 
نسخه 2.2 هسته تیم‌یار روز یکشنبه مورخ 96.10.17 ارائه شد. علاوه بر تغییرات ساختاری ارائه شده، برخی کنترل ها نیز توسط کارشناس طراحی تیم توسعه ساختاری بازنگری و باز طراحی شد. یکی از این کنترل ها  Date time picker می باشد که به طور کلی ظاهر آن به شکل زیر تغییر نموده است:
 
DatePicker
 
   
 
DateTimePicker
 
 
TimePicker
 
 
 
علاوه بر این، تغییراتی ظاهری نیز در کنترل های checkmenu ، filteruser و user|grouplink  پیاده سازی شده است.
 
 
 تغییرات در فیلتر ماژول مجوز
 
در قسمت فیلتر ماژول مجوز، به منظور کاربری آسانتر برای بعضی شروط مانند ماژول نصب شده و بسته‌ها امکان جستجوی نقیض آنها نیز قرار داده شد. بدین معنا که در صورت انتخاب گزینه  نتیجه جستجو مجوزهایی خواهد بود که ماژول ها و یا بسته های انتخابی را ندارند.
 
 
 
 اندروید
 
در اپیلیکیشن های اندروید تیم‌یار و پورتال امکان انتخاب زبان در صفحه ورود اضافه شده است. در صورتیکه کاربر در زمان ورود زبانی را انتخاب نماید، زبان نرم افزار وی به زبان انتخابی تغییر می کند. در غیر اینصورت با تنظیمات تعیین شده توسط کاربر وارد می شود.
 
 
 
زبان های نمایش داده شده در این لیست در تنظیمات ماژول مدیر سیستم تعریف می گردد.
 
 
 
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}