برگزاری کارگاه GUI2

کارگاه GUI2 با هدف آشنایی برنامه نویسان تیم توسعه کاربردی با کلیات GUI2 و آماده سازی آنان برای انتقال ماژول های کاربردی به GUI2 برگزار شد.

در قسمت اول این کارگاه آقای بیگلری (مدیر تیم توسعه ساختاری) توضیحاتی را پیرامون تغییرات و قابلیت های اضافه شده به GUI2 و هم چنین نرم افزار اندروید تیم‌یار ارائه نمودند.

پس از استراحتی کوتاه توضیحاتی نیز پیرامون تغییرات برخی دستورات برنامه نویسی در GUI2 توسط خانم حسینی ارائه شد.

در پایان به سوالات و ابهامات مطرح شده پاسخ داده شد. هم چنین روالی نیز برای تعامل هرچه بهتر دو تیم در راستای تکمیل و تحویل GUI2 تعیین شد.

 

 

آماده سازی نسخه 1.45 تیم‌یار

در این هفته نیز قابلیت هایی به نسخه 1.45 تیم‌یار اضافه شد. از جمله مهم ترین قابلیت های اضافه شده می توان به "ارزیابی سرور" اشاره نمود. این قابلیت در ماژول مدیر سیستم اضافه شده است که در ادامه به توضیح آن می پردازیم:

 

 مدیر سیستم

  ایجاد قابلیت تست عملکرد سرور اختصاص داده شده به تیم‌یار
 

 

برای مشخص نمودن کیفیت عملکرد سرور اختصاص یافته به تیم‌یار امکان "ارزیابی سرور" به رده مرور کلی در ماژول مدیر سیستم اضافه شده است. بدین ترتیب با انتخاب این گزینه تست عملکرد CPU, ram, disk و firebird آغاز می گردد. در پایان نتیجه تست به صورت زیر نمایش داده می شود.

این قابلیت فقط در GUI2 پیاده سازی شده است.
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}