نسخه 1.29 تیم یار در تاریخ 95.03.09 تحویل داده شد و سند تغییرات این ورژن در اختیار تیم توسعه کاربردی قرار داده شد.از تغییرات مهم این ورژن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

نسخه 1.30 تیم یار در حال آماده سازی است. از تغییرات این ورژن که تا این لحظه پیاده سازی شده است می توان به موارد زیر اشاره کرد:

زمانبندی تحویل نسخه های تابستان 95  به شرح ذیل اعلام می گردد:
 
شماره نسخه زمان تحویل
1.31
یکشنبه 13 تیر 95
1.32
یکشنبه 3 مرداد 95
1.33
یکشنبه 24 مرداد 95
1.34
یکشنبه 7 شهریور 95
1.35
یکشنبه 28 شهریور 95

 

 

 

 

 

 

 

   دریافت تأییدیه امنیتی تیم‌یار:

 

در ادامه پروسه دریافت تائید امنیتی از سازمان های  "پدافند غیر عامل" و هم چنین "فناوری اطلاعات"، در هفته گذشته جلسات متعددی پیرامون تکمیل سند هدف امنیتی برگزار شد.

در این جلسات کارشناسان توسعه ساختاری الزامات کارکرد امنیتی را بر طبق پروفایل حفاظتی مربوطه استخراج و مورد بررسی قرار دادند.

بسیاری از الزامات امنیتی مورد نیاز پیش از این در تیم‌یار اعمال شده و برخی دیگر نیز در حال تطابق و پیاده سازی می باشد. 

شایان ذکر است سند هدف امنیتی تیم‌یار بر اساس نسخه 1,3 ، تجدید نظر 4 از استاندارد ارزیابی معیار مشترک ISO 15408 در حال تدوین می باشد.
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}