نسخه 1.35 تیم‌یار ارائه شد

نسخه 1.35 تیم‌یار طبق جدول زمانبندی اعلام شده در روز یکشنبه مورخ 95.06.21 ارائه شد. عمده تغییرات این ورژن، انتقال دیتابیس تیم‌یار به Firebird3 بود که مشروح آن به تفصیل در اخبار هفته های پیشین بیان شده است.

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}