اضافه شدن امکان گفتگو در پورتال مشتری

برای استفاده از امکانات گفتگو در پورتال مشتری، تغییراتی در ماژول گفتگو اعمال شد. بدین ترتیب مشتریان پس از ورود به پورتال خود می توانند از امکانات این ماژول جهت برقراری ارتباط استفاده نمایند. تمامی امکانات ماژول گفتگو از جمله مشاهده پیغام های دریافتی، ارسال پیغام جدید و ... برای مشتری مهیا می باشد.

 

 اتمام پروسه انتقال ماژول های کاربردی به GUI2

همانطور که در اخبار ماه های گذشته اعلام شده بود علاوه بر ماژول های سیستمی، انتقال تعدادی از ماژول های پرکاربرد دیگر نیز توسط تیم توسعه ساختاری انجام شد. در 17 اسفندماه سال جاری ماژول های کاربردی انتقال یافته به GUI2 به تیم توسعه کاربردی تحویل گردید. ماژول های اقدام، اسناد، پرسنلی، پست الکترونیک، مشتری، اخبار، نظرسنجی، تقویم و پروژه از جمله ماژول های انتقال یافته به GUI2 می باشند. بدین ترتیب پروسه انتقال ماژول های کاربردی در تیم ساختاری اتمام یافته و تحویل تیم توسعه کاربردی گردید.

 

 

 اعلام زمانبندی تحویل نسخه های تیم‌یار در بهار 96
 
طبق برنامه ریزی تیم توسعه ساختاری، زمانبندی تحویل نسخه های تیم‌یار در بهار 96 به شرح ذیل خواهد بود:
 
شماره نسخه زمان تحویل
1.46 96.01.20
1.47 96.02.03
1.48 96.02.24
1.49 96.03.07
1.50 96.03.28

 

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}