اضافه شدن امکانات جدید به نسخه 1.32 تیم‌یار

امکانات اضافه شده به نسخه 1.32 تیم‌یار در این هفته به شرح ذیل می باشد:

ماژول مدیر سیستم

  • امکان اولویت بندی کاربرها و گروه ها

برای کاربران و گروه ها امکان تعریف اولویت قرار داده شده است به این صورت که اگر اولویت گروهی بالا تعریف شود، اولویت تمام کاربران آن گروه نیز بالا میشوند.

  • حداکثر تعداد کاربران با اولویت نمیتواند بیشتر از کاربران مجاز باشد.

هنگامی که تعداد کاربران مجاز لاگین پر شده باشد عملکرد سیستم در شرایط متفاوت به شرح ذیل می باشد:

  • اگر کاربر معمولی بخواهد لاگین شود اجازه ورود به او داده نمیشود.
  • اگر کاربر با اولویت بالا بخواهد لاگین شود، اول از بین کاربران معمولی و پس از آن از بین کاربران با اولویت بالا، قدیمی ترین را بیرون می اندازد.
  • اگر کاربر ادمین بخواهد لاگین شود اول از بین کاربران معمولی و پس از آن از بین کاربران با اولویت بالا و بعد از بین کاربران ادمین قدیمی ترین را بیرون می اندازد.

  پروسه انتقال ماژول های کاربردی از GUI1 به GUI2

درادامه پروسه انتقال ماژولهای کاربردی به GUI2 در این هفته نسخه اولیه ماژول اقدام برای تست عملکرد و رفع مغایرت ها تحویل داده شد.

ماژولهای اسناد و ایمیل نیز در مراحل پایانی می باشند.

طبق برنامه ریزی تیم توسعه ساختاری، در فاز بعدی این پروسه ماژول های مشتری (CRM)، پرسنلی(Hr) و حسابداری (Accounting) به GUI2 انتقال خواهند یافت.

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}