نرم افزار نگهداری و تعمیرات

نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات ERP تیم‌یار

نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات (نت) مجموعه‌ای از فعالیت‌ها شامل عملیات سرویس و نگهداری دستگاه‌ها و تجهیزات و سایر اموال سازمان است. امروزه سطوح مختلفی از نگهداری و تعمیرات، شامل تعمیرات اضطراری (EM)، نت پیشگیرانه (PM)، نت پیشبینانه (PdM) و نت‌ اصلاحی (CM)، مطرح می‌شود. تعمیرات پس از خرابی تجهیزات، علاوه بر تأمین هزینه‌های تعمیرات، باعث کاهش عمر مفید و کاهش تولیدات این تجهیزات می‌شود. مدیریت نگهداری و تعمیرات در ERP تحت وب و یکپارچه تیم‌یار، یکی از سیستم‌های کاربردی نرم افزار ERP است که با توجه به دیگر سیستم‌ها و زیرسیستم‌های مورد نیاز یک کسب و کار، فرایندهایی که منجر به بهبود زمان‌بندی برنامه‌های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و پیشبینانه می شود را استخراج می‌کند.

نگهداری و تعمیرات

نگهداری ‌و ‌تعمیرات پیشگیرانه (‌Preventive Maintenance) مجموعه‌ای از فعالیت‌های منظم و دوره‌ای است که به منظور بررسی وضعیت موجود، به‌روزرسانی و حفظ تجهیزات، انجام می‌شود. نرم‌افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات تیم‌یار با یکپارچه کردن سیستم‌ها و زیر سیتم‌های مرتبط با نگهداری و تعمیرات، تمامی برنامه‌های پیشگیرانه را به برنامه‌های پیش بینانه و طراحی شده تبدیل کرده و با این کار باعث کاهش توقف‌های برنامه ریزی نشده، افزایش بهره وری و کاهش فرسایش تجهیزات و در نهایت صرفه‌جویی در هزینه‌های نگهداری و تعمیرات تجهیزات شده است.

ERP تحت وب و یکپارچه تیم‌یار، با توجه به ارتباط یکپارچه با سیستم‌های انبار، اموال، تولید، پرسنلی و پایش، توانسته به یک سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات یکپارچه دست یابد تا اهداف و اولویت‌های نگهداری و تعمیرات را تعیین کند و بر اساس آن برنامه نگهداری و تعمیرات کسب و کارها را تبیین و پیاده‌سازی کند.

نرم افزار نگهداری و تعمیرات

قابلیت‌های نرم‌افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات در نسخه تیم‌یار اَدوَنس در دسترس می‌باشد.

زیرسیستم‌های نگهداری و تعمیرات تیم‌یار

 • ایجاد خدمت جدید بر اساس نوع کار، نوع خدمت و اولویت انجام کار
 • مشاهده لیست خدمات
 • تعریف برنامه نگهداری ‌و ‌تعمیرات برای خدمات پیشگیرانه و به تفکیک دستگاه (تقویم روزانه، ماهانه و سالانه)
 • ثبت ماشین و دستگاه جدید
 • مشاهده لیست دستگاه‌ها و ماشین‌آلات
 • ثبت و مشاهده قطعات قابل تعمیر و تعویض ماشین‌آلات
 • ثبت خرابی به تفکیک علت خرابی، عامل خرابی و حالت خرابی
 • ایجاد درخواست تعمیرات
 • مشاهده روند درخواست در مراحل پیش‌نویس، بررسی، اجرا، کامل و باطل کردن درخواست
 • ارسال اعلان به سرپرست (مسئول دستگاه) به هنگام رخداد خرابی
 • ایجاد دستور تعمیرات جدید
 • مشاهده روند دستور تعمیر در مراحل پیش‌نویس، بررسی، اجرا، کامل و باطل کردن دستور
 • ارسال اعلان دستور در هر یک از مراحل پیش‌نویس، بررسی، اجرا، کامل به تکنسین مربوطه
 • درخواست قطعه از انبار قطعات فنی توسط تکنسین
 • ثبت عملکرد جدید
 • مشاهده روند ثبت عملکرد در مراحل پیش‌نویس، بررسی، اجرا، کامل و باطل کرد
 • ایجاد و مشاهده گزارشات متعدد و مختلف از تمام فرایندهای انجام شده و در حال انجام سیستم نگهداری و تعمیرات بر روی داشبورد شخصی
 • ایجاد و تنظیم دسترسی به کاربران به‌صورت تکی و گروهی
نگهداری و تعمیرات

فرایندها، سیستم‌ها، زیر سیستم‌ها و عملیات خودکار سیستم نگهداری و تعمیرات تیم‌یار

 • ثبت پذیرش یا درخواست برای ماشین‌آلات، دستگاه‌ها و قطعات
 • ثبت اتوماتیک دستور نگهداری ‌و ‌تعمیرات برای مسئول دستگاه در صورت رسیدن به برنامه پیشگیرانه
 • اجرای دستور خدمات برای ماشین‌آلات با توجه به خدمات، مسئولین رسیدگی و تاریخ اولویت انجام
 • تخصیص ماشین‌آلات و دستگاه‌ها بر اساس نوع نگهداری (پایش، تولید)
 • دستور تعمیرات با توجه به درخواست‌های تعمیر ثبت شده
 • ثبت عملکرد دستورات تعمیر
 • ایجاد برنامه نگهداری‌ و‌ تعمیرات پیشگیرانه بر اساس زمان/ واحد کارکرد و تولید
 • ارتباط با سیستم شعبه
  • انتخاب شعبه مورد نظر
 • ارتباط با سیستم انبار
  • ثبت نوع خدمت
  • ثبت کالا
  • ثبت لیست مواد مورد نیاز BOM (درخت محصول)
 • ارتباط با سیستم اموال
  • ثبت تجهیزات و دستگاه‌ها
 • ارتباط با ماژول پروفایل
  • تعیین افراد تأیید‌کننده
  • تعیین سرپرست دستگاه‌ها
  • تعیین مسئول تعمیرات
 • ارتباط با سیستم تولید
  • انتخاب ماشین‌آلات خط تولید
  • مشاهده و دریافت اعلان درصورت توقف ماشین‌آلات تولید
 • ارتباط با سیستم پایش
  • انتخاب تجهیزات استفاده شده در پایش
 • ارائه سرویس دستگاه‌ها و الگوی تکرار بر اساس زمان و کارکرد
 • فراخوانی ماشین‌آلات و قطعات BOM دستگاه‌ها برای ثبت حالت‌های خرابی در پذیرش
 • ارسال اعلان برای سرپرست و تکنسین
 • ثبت درخواست قطعه به انبار

ویژگی‌های کلیدی نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات تیم‌یار

مدیریت نگهداری و تعمیرات تیم‌یار، سیستمی یکپارچه از یک ERP کاملاً بومی و ایرانی است، که نیاز به استفاده از نرم افزارهای جزیره‌ای را به کلی برطرف می‌سازد و با ارائه یک راهکار یکپارچه با عنوان نرم افزار یکپارچه نگهداری و تعمیرات تیم‌یار، این امکان را ایجاد می‌نماید تا تمامی امور مرتبط با نگهداری و تعمیرات در این چارچوب امن به انجام رسد. نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات در تیم‌یار مانند دیگر سیستم‌های ERP تیم‌یار، زیرمجموعه‌ای از این مجموعه قوی بوده و از تحمیل ضرر و زیان‌های احتمالی برای تجهیزات و دستگاه‌ها جلوگیری نموده و به مدیریت بهینه امور نگهداری و سرویس ماشین‌آلات کمک شایانی خواهد کرد.

در نرم افزار مدیریت تعمیرات و نگهداری تیم‌یار، تخصیص تأییدکننده و روال تأییدکنندگان برای هر دستگاه و ماشین‌، امکان‌پذیر می‌باشد.

مدیریت نگهداری و تعمیرات

 روال تأیید عملکرد و تأیید‌کنندگان

ساختار درختی (درختواره) تجهیزات و ماشین‌آلات که براساس BOM ثبت شده‌اند، به منظور کنترل و سرویس دوره‌ای قطعات اصلی، ایجاد شده است. این ساختار، از تعویض قطعات اصلی ثبت شده در درختواره، با قطعات مربوط به دستگاه‌ها و ماشین‌آلات ثانویه، جلوگیری می‌کند و از قابلیت ردیابی قطعات نیز برخوردار است.

تعریف ساختار درختی در مدیریت نگهداری و تعمیرات

 تعریف ساختار درختی

در نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات تیم‌یار، امکان تنظیم برنامه سرویس و نت، براساس زمان (روز، هفته، ماه، سال) و براساس کارکرد دستگاه یا ماشین، امکان‌پذیر است.

برنامه زمانبندی سرویس دستگاه

برنامه زمانبندی سرویس دستگاه

در نرم افزار تحت وب تیم‌یار امکان ایجاد انواع گزارش‌های نگهداری و تعمیرات یکپارچه از طریق راهکار هوش تجاری تیم‌یار وجود دارد. همچنین توانایی استفاده و مشاهده این گزارش‌های تحلیلی و ترکیبی نگهداری و تعمیرات بر روی داشبورد مدیریتی به‌صورت جداگانه یا در خود نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات وجود دارد. سیستم نگهداری و تعمیرات یکپارچه تیم‌یار، قادر است که متناسب با نیاز سازمان‌های تولیدی و خدماتی، تطبیق پیدا کند. صاحبان اینگونه کسب و کارها می‌توانند برای تجزیه و تحلیل و مدیریت نحوه نگهداری و تعمیرات تجهیزات و دستگاه‌های به کار گرفته شده، از سیستم نگهداری و تعمیرات یکپارچه تیم‌یار استفاده کنند. در زیر به نمونه گزارش های تحلیلی و ترکیبی در این زمینه اشاره شده است.

 • نسبت هزینه نگهداری و تعمیرات به ارزش جایگزینی تجهیزات
 • نسبت هزینه نگهداری و تعمیرات به ازای واحد محصول تولیدی
 • لیست دستور کارهای بسته شده در بازه تاریخی مورد نظر
 • لیست پرسنل نگهداری و تعمیرات براساس فیلترهای مختلف و مورد نیاز
 • لیست دستور کارهای باز
 • درصد کارهای اضطراری
 • لیست خرابی‎های پر تکرار

 درخواست تعمیرهای پیگیری نشده

گزارش درخواست تعمیرهای پیگیری نشده

گزارش تعمیرات ثبت شده برای دستگاهی مشخص

گزارش تعمیرات ثبت شده برای دستگاهی مشخص

گزارش تعمیرات با انجام خدمتی مشخص

گزارش تعمیرات با انجام خدمتی مشخص

قابلیت‌های نرم افزار حسابداری ارزی در نسخه تیمچه استور، تیم‌یار استاندارد و تیم‌یار اَدوَنس فعال می‌باشد.