مدیریت تسهیلات

نرم افزار مدیریت تسهیلات ERP تیم‌یار

نرم افزار مدیریت تسهیلات بخش مهمی از سیستم حسابداری هر کسب و کار است. دریافت تسهیلات اثر بخشی به‌سزایی در حمایت و تأمین منابع مورد نیاز در فرایندها و تأمین نقدینگی کسب و کار دارد و نیاز به یک سیستم مدیریت تسهیلات کارآمد و جامع به منظور ساماندهی تسهیلات دریافتی در کسب و کارها، احساس می‌شود. نرم افزار مدیریت تسهیلات ERP تیم‌یار این امکان را فراهم می‌سازد تا کسب و کارها روند دریافت تسهیلات مانند دریافت وام بانکی و مدیریت اقساط خود را به بهترین نحو، سازماندهی نمایند.

مدیریت تسهیلات

با به‌کارگیری نرم افزار مدیریت تسهیلات یکپارچه، تمامی کسب و کارهای کوچک و بزرگ اعم از شرکت‌های بازرگانی، تولیدی و صنعتی می‌توانند فرآیند دریافت انواع تسهیلات و مدیریت اقساط را به منظور کنترل و ساماندهی امور مالی، به بهترین نحو اجرا نمایند.

سیستم مدیریت تسهیلات یکپارچه تیم‌یار این امکان را فراهم می‌سازد تا مدیران سازمان با برنامه‌ریزی وکنترل تسهیلات دریافتی، منابع مالی خود را تامین نمایند و با مدیریت پرداخت اقساط جهت حفظ اعتبار سازمان نزد بانک‌ها و مراکز مالی و اعتباری تلاش نمایند. نرم افزار مدیریت تسهیلات‌تیم‌یار با سیستم‌های حسابداری، شعبه و… به صورت کاملاً یکپارچه در ارتباط است و تأثیرات مالی خود را در حسابداری می‌گذارد.

مدیریت تسهیلات

قابلیت‌های نرم افزار مدیریت تسهیلات در نسخه تیمچه استور، تیم‌یار استاندارد و تیم‌یار اَدوَنس فعال می‌باشد.

سفارش خدمات ابری را از اینجا شروع کنید.

زیر سیستم‌های مدیریت تسهیلات تیم‌یار

 • مدیریت قرارداد تسهیلات
  • تنظیمات حساب‌‎های مربوط به تسهیلات دریافتی بلند مدت و کوتاه مدت
  • تنظیمات حساب‌‎های مربوط به هزینه بهره سنوات آتی و هزینه بهره
  • تنظیمات حساب‎‌های مربوط به جریمه دیرکرد و هزینه بهره معوقه
 • تعریف تسهیلات دریافتی
  • فراخوانی اطلاعات قرارداد
  • فراخوانی اطلاعات دریافت تسهیلات
  • فراخوانی بازپرداخت
 • تعریف اقساط تسهیلات
  • ثبت شماره اقساط و تاریخ سررسید
  • ثبت مبلغ اصل و فرع
  • ثبت وضعیت پرداخت و تاریخ پرداخت
  • ثبت شناسه سند
مدیریت تسهیلات

فرآیندها، سیستم‌ها، زیرسیستم‌ها و عملیات خودکار مدیریت تسهیلات تیم‌یار

 • تعریف حساب‌های بانکی در سیستم خزانه‌داری
 • تعریف قرارداد تسهیلات
 • تعریف تسهیلات بر مبنای قراردادهای تعریف شده
 • تعریف اقساط وام
 • پرداخت اقساط وام
 • ثبت سند پرداخت اقساط
 • ارتباط با شعب
  • انتخاب شعبه مورد نظر
 • ارتباط با سیستم حسابداری
  • تعریف حساب بانک‌ها در حسابداری
  • ارتباط با حساب‌هایی مانند تسهیلات دریافتی بلندمدت و کوتاه مدت
  • ارتباط با حساب‌های هزینه مانند هزینه بهره سنوات آتی و هزینه دیرکرد و ذخیره هزینه دیرکرد
  • تعریف بانک‌ها در خزانه داری
  • ثبت سند دریافت تسهیلات
  • ثبت سند پرداخت اقساط
 • قابلیت گزارش‌گیری از تسهیلات دریافتی
 • ثبت سند حسابداری دریافت تسهیلات
 • ثبت سند پرداخت اقساط
 • ثبت تاریخچه تغییرات

ویژگی‌های کلیدی مدیریت تسهیلات تیم‌یار

مدیریت تسهیلات تیم‌یار، سیستمی یکپارچه از یک ERP کاملاً بومی و ایرانی است، که نیاز به استفاده از نرم افزارهای جزیره‌ای را به کلی برطرف می‌سازد و با ارائه یک راهکار یکپارچه با عنوان نرم افزار یکپارچه مدیریت تسهیلات تیم‌یار، این امکان را ایجاد می‌نماید تا تمامی امور مرتبط با کسب و کار در این چارچوب امن به انجام رسد. نرم افزار مدیریت تسهیلات تیم‌یار مانند دیگر سیستم‌های ERP تیم‌یار، یک ماژول یا زیرمجموعه‌ای از این مجموعه قوی بوده است. نرم افزار مدیریت تسهیلات در سازمان‌های بزرگ برای ساماندهی تسهیلات و به منظور نظارت و مدیریت دقیق و کامل مدیران بر روی کارکرد مالی سازمان تخصیص داده شده است و همچنین منابع آن، در مسیر اهدف سازمان مصرف می‌شود.

در نرم افزار مدیریت تسهیلات تیم‌یار می‌توان انواع قرارداد تسهیلات با بانک‌های متفاوت در دو نوع: با پیش پرداخت و بدون پیش پرداخت تعریف نمود. همچنین، برای تعریف قرارداد تسهیلات محدودیتی وجود ندارد و امکان تعریف انواع قراردادها با شرایط مختلف در سیستم وجود دارد.

مدیریت تسهیلات تنظیمات

تعریف انواع قرارداد تسهیلات

‌در نرم افزار مدیریت تسهیلات تیم‌یار، تسهیلات دریافتی در سیستم بر مبنای قراردادهای تسهیلاتی که از قبل در سیستم تعریف شده، ثبت می‌شود. در این قسمت، جزئیات شرایط دریافت تسهیلات از جمله مبلغ تسهیلات، اقساط، بهره کل و نرخ بهره ثبت می‌شود که بر اساس تعداد اقساط و تاریخ دریافت و پایان تسهیلات، اقساط وام تعریف می‌گردد.

مدیریت تسهیلات اضافه نمودن تسهیلات

اضافه نمودن تسهیلات دریافتنی

‌در نرم افزار مدیریت تسهیلات تیم‌یار، می‌توان جزئیات اقساط هر یک از تسهیلات دریافتی شامل اصل مبلغ وام و سود وام را مشخص نمود و وضعیت پرداخت هر قسط و تاریخ پرداخت در این قسمت، نمایش داده می‌شود.

پرداخت اقساط

تعریف اقساط وام

در نرم افزار مدیریت تسهیلات تیم‌یار، مدیریت اقساط و ثبت سند حسابداری مربوط به پرداخت آن‌ها، با ثبت پرداخت تسهیلات دریافتنی در قسمت وضعیت اقساط تسهیلات انجام می‌شود. با تغییر وضعیت هریک از اقساط به حالت پرداخت شده، تاریخ پرداخت در سیستم ثبت می‌شود، سند پرداخت قسط به‌طور اتوماتیک در حسابداری ثبت می‌گردد، لینک ایجاد شده برای سند، قابلیت دسترسی به سند مورد نظر را برای کاربران فراهم می‌سازد و امکان مشاهده وضعیت وام دریافتی، وضعیت پرداخت اقساط و تعداد اقساط باقی مانده میسر است.

مدیریت تسهیلات شیوه پرداخت اقساط

مدیریت تسهیلات دریافتنی

مدیریت تسهیلات سند تسهیلات

سند پرداختی تسهیلات

در سیستم مدیریت تسهیلات تیم‌یار، امکان گزارش‌گیری از لیست تسهیلات، رسید اقساط، مبلغ پرداختنی به تفکیک ماه و سال، مجموع اصل و فرع اقساط به تفکیک سال و ماه وجود دارد. در این سیستم، امکان فراخوانی گزارش‌های تحلیلی و ترکیبی از تسهیلات دریافتی وجود دارد. همچنین، نمایش گزارشات در تیم‌یار، بر روی داشبورد کاربری به راحتی امکان‌پذیر است.

مدیریت تسهیلات لیست تهسیلات

گزارش لیست تسهیلات دریافتی

مدیریت تسهیلات سر رسید اقساط

گزارش لیست سررسید اقساط

مدیریت تسهیلات مبلغ پرداختی به تفکیک ماه و سال

گزارش مبلغ پرداختنی به تفکیک ماه و سال

مدیریت تسهیلات مجموع اصل و فرق اقساط به تفکیک سال و ماه

گزارش مجموع اصل و فرع اقساط به تفکیک سال و ماه

قابلیت‌های نرم افزار مدیریت تسهیلات در نسخه تیمچه استور، تیم‌یار استاندارد و تیم‌یار اَدوَنس فعال می‌باشد.

سفارش خدمات ابری را از اینجا شروع کنید.