نرم افزار حسابداری ارزی

نرم افزار حسابداری ارزی ERP تیم‌یار

نرم افزار حسابداری ارزی با تعریف ارز، کنترل و مدیریت تبادلات ارزی نقش بسیار مهمی در جهت صادرات کالای تولیدی، گسترش فعالیت کسب و کارها و به دست آوردن سود بیشتر، ایفا می‌کند. نرم افزار حسابداری ارزی در ERP تیم‌یار، زیر سیستمی از ماژول حسابداری نرم افزار ERP است. راهکار حسابداری ارزی تیم‌یار، این امکان را فراهم آورده تا کسب و کارها علاوه بر تعریف انواع ارز و تعیین نرخ ارز، بتوانند تمامی عملیات‌های ارزی همچون تسعیر را کنترل و مدیریت نمایند.

حسابداری ارزی

در نرم افزار حسابداری ارزی یکپارچه، مدیریت ارزهای سیستم و نرخ برابری آن‌ها، ثبت اطلاعات مالی و معاملات ارزی بر پایه ارز‌های مختلف و ارائه گزارشی دقیق به حسابرسان امکان پذیر می‌باشد. این موضوع، عمده مشکلات سیستم‌های جزیره‌ای را پوشش داده و به دلیل انتقال لحظه‌ای اطلاعات زیرسیستم‌ها، بدون دخالت کاربر، امکان بروز خطا و عدم همخوانی اطلاعات را به شدت کاهش داده است.

سیستم حسابداری ارزی یکپارچه تیم‌یار، با رعایت اصول حسابداری ارزی، این قابلیت را در اختیار کاربران قرار می‌دهد تا با تعریف ارزهای مختلف و نرخ برابری آن‌ها بر حسب نرخ روز، ثبت سند تسعیر نوع اول و نوع دوم انجام شود و با ثبت سند ریالی مربوطه، امکان مدیریت تبادلات ارزی فراهم ‌گردد. از آنجایی که مدیریت حسابداری ارزی، بخشی از سیستم یکپارچه ERP تیم‌یار می‌باشد با سیستم‌هایی همچون حسابداری، شعبه، فروش، خرید، انبار و … به‌صورت یکپارچه در ارتباط است.

حسابداری ارزی

قابلیت‌های نرم افزار حسابداری ارزی در نسخه تیمچه استور، تیم‌یار استاندارد و تیم‌یار اَدوَنس فعال می‌باشد.

سفارش خدمات ابری را از اینجا شروع کنید.

زیر سیستم‌های حسابداری ارزی تیم‌یار

 • تعریف ارزها
 • تعیین نرخ برابری ارز
 • سند تسعیر
حسابداری ارزی

فرآیندها، سیستم‌ها، زیرسیستم‌ها و عملیات خودکار حسابداری ارزی

 • تعریف ارزها
 • تعیین نرخ برابری ارز
 • ثبت سند حسابداری ارزی
 • ثبت سند تسعیر نوع اول و نوع دوم
 • ثبت فاکتور خرید ارزی
 • ثبت فاکتور فروش ارزی
 • ثبت رسید انبار ارزی
 • ثبت حواله انبار ارزی
 • ارتباط با شعب 
  • انتخاب شعبه فعال
 • ارتباط با سیستم حسابداری
  • ثبت سند ارزی
  • ثبت سند تسعیر
 • ارتباط با خرید
  • ثبت خرید ارزی
 • ارتباط با فروش
  • ثبت فروش ارزی
 • ارتباط با انبار
  • ثبت رسید و حواله‌ ارزی
 • قابلیت گزارش‌گیری ارزی
 • ثبت سند حسابداری ارزی

ویژگی‌های کلیدی حسابداری ارزی تیم‌یار

سیستم حسابداری ارزی تیم‌یار، سیستمی یکپارچه از یک ERP کاملاً بومی و ایرانی است، که نیاز به استفاده از نرم افزارهای جزیره‌ای را به کلی برطرف می‌سازد و با ارائه یک راهکار یکپارچه با عنوان نرم افزار یکپارچه حسابداری ارزی تیم‌یار، این امکان را ایجاد می‌نماید تا تمامی امور مرتبط با کسب و کار در این چارچوب امن به انجام رسد. نرم افزار حسابداری ارزی در تیم‌یار مانند دیگر سیستم‌های ERP تیم‌یار، یک ماژول یا زیرمجموعه از این مجموعه قوی بوده و در سازمان‌های بزرگ به منظور نظارت و کنترل دقیق بر مراحلی نظیر ایجاد انواع مختلف تسعیر، کمک می‌کند و همچنین باعث شده منابع تخصیص داده شده، در مسیر اهدف سازمان مصرف و دچار انحراف نشود.

در نرم افزار حسابداری ارزی تیم‌یار، با تعیین نرخ برابری، می‌توان اختلاف نرخ و محدوده مجاز برای نرخ ارز مورد را مشخص نمود.

حسابداری ارزی نرخ برابری

تعیین نرخ برابری ارزها

در نرم افزار حسابداری ارزی تیم‌یار، سند ارزی مشابه سند عادی می‌باشد با این تفاوت که به دلیل ارتباط با عملیات مالی خارجی، امکاناتی جهت معرفی نرخ برابری و نمادهای ارزی را نیز دارد؛ علاوه بر این می‌توان خروجی اکسل این سند را مشاهده نمود.

ثبت سند ارزی به‌صورت دستی

ثبت سند ارزی به‌صورت دستی

خروجی اکسل

خروجی اکسل

در نرم افزار حسابداری ارزی تیم‌یار، ثبت سند ارزی از طریق ماژول خرید و فروش تیم‌یار به صورت خودکار انجام می‌گیرد.

حسابداری ارزی_ثبت خودکار سند ارزی

ثبت خودکار سند ارزی از ماژول خرید

 • نوع اول تسعیر ارز
  در سیستم حسابداری ارزی تیم‌یار، درصورتی که یک حساب دارای مانده ارزی باشد در این‌صورت با ایجاد سند تسعیر نوع اول مقدار مانده ارزی آن حساب با توجه به نرخ برابری جدید به ارز پایه (ریال) محاسبه شده و سود و زیان حاصل از تسعیر ارز محاسبه و نمایش داده می‌شود.

حسابداری ارزی_تسعیر نوع اول

نوع اول تسعیر ارز

حسابداری ارزی_سند تسعیر نوع اول

ثبت سند خودکار تسعیر نوع اول

 • نوع دوم تسعیر ارز
  در سیستم حسابداری ارزی تیم‌یار، با ایجاد سند تسعیر مقدار مانده حساب‌هایی که مانده ارزی صفر دارند ولی مانده ریالی آن‌ها صفر نیست، به ازای مانده ریالی معادل آن ارز، تسعیر صورت می‌گیرد که این حالت به عنوان تسعیر نوع دوم شناخته می‌شود؛ به این مفهوم که یک ارز با یک نرخ برابری بدهکار شده و با نرخ برابری دیگری بستانکار می‌شود.

حسابداری ارزی تسعیر نوع دوم

نوع دوم تسعیر ارز

حسابداری ارزی سند تسعیر نوع دوم

ثبت سند خودکار تسعیر نوع اول

در سیستم حسابداری ارزی تیم‌یار، با استفاده از این قابلیت تمام حساب‌ها و مانده آن‌ها در ستون‌هایی با عنوان ارز مورد نظر و مقدار ارز و نیز ستون محاسبه با ارز پایه به‌صورت یک جدول نمایش می‌شود.

حسابداری ارزی قابلیت محاسبه با نرخ جدید

قابلیت محاسبه با نرخ جدید

سیستم حسابداری ارزی تیم‌یار، این امکان را فراهم می‌کند تا با تعیین نرخ ارز و نماد ارز مربوطه در تاریخ معین سود و زیان ناشی از تسعیر ارز را نمایش دهد.

محاسبه سود و زیان ناشی از تسعیر ارز

محاسبه سود و زیان ناشی از تسعیر ارز

سند محاسبه سود و زیان ناشی از تسعیر ارز

سند محاسبه سود و زیان ناشی از تسعیر ارز

در سیستم حسابداری ارزی تیم‌یار، این امکان وجود دارد که مبلغ نرخ تسعیر و زمان تغییر آن در تاریخچه قابل مشاهده باشد.

تاریخچه نرخ تسعیر

تاریخچه نرخ تسعیر

در نرم افزار تحت وب تیم‌یار، امکان ایجاد انواع گزارش‌ برای حساب‌‎های ارزی به صورت یکپارچه از طریق راهکار هوش تجاری تیم‌یار وجود دارد؛ همچنین توانایی استفاده و مشاهده این گزارش‌های تحلیلی و ترکیبی حساب‌های ارزی بر روی داشبورد مدیریتی به‌صورت جداگانه یا در خود سیستم حسابداری ارزی تیم‌یار وجود دارد.

حسابداری ارزی گزارش گردش ارزی

گزارش گردش ارزی

قابلیت‌های نرم افزار حسابداری ارزی در نسخه تیمچه استور، تیم‌یار استاندارد و تیم‌یار اَدوَنس فعال می‌باشد.

سفارش خدمات ابری را از اینجا شروع کنید.