راهنمای برگزاری آزمون و نحوه دریافت گواهینامه

 

 

 

بازه زمانی و سقف نمره در آزمون تیم یار

 
سطح دوره سقف نمره حداقل نمره مورد تایید (استاندارد) مدت زمان آزمون (ساعت)

محل برگزاری آزمون

(بنا به درخواست ممتحن)

عمومی تیم‌یار ۱۰۰ ۹۰ ۱ الی ۲
  • شرکت تیم یار
  • شرکت مشتری با نامه اداری و مهر و امضا از سمت شرکت
  • محل مورد نظر کاربر آزاد
کاربر ۱۰۰ ۹۰ ۲
مدیر ۱۰۰ ۸۵ ۴
استقرار ۱۰۰ ۸۰ ۸
 

 

___________________________________________________________________________

 

جدول اطلاعات تکمیلی

 
آزمون و گواهی‌نامه مدت اعتبار گواهینامه
سطح عمومی تیم یار ۲ سال
سطح کاربر ۱ سال
سطح مدیر ۱ سال
سطح استقرار ۱ سال
 

 

___________________________________________________________________________

 

نمونه گواهینامه تیم‌یار

 
 

 

 

سطوح تیم یاری

  • سطح عمومی تیم یار: آموزش در این سطح در زمان شروع کار با سیستم برای تمامی کاربران در هر سمت و سلسله مراتب کاری لازم و ضروری می باشد.

     در این دوره نحوه فرایند های ضروری کاری و ارتباط موثر در تیم یار با دیگر همکاران مرتبط، آموزش داده می شود.

     این دوره شامل فرایندهای اصلی در چندین ماژول اصلی و پرکاربرد در تیم یار برای برقراری ارتباط ابتدایی و کار های دائمی و تکراری است.

  •   سطح کاربر: آموزش در این سطح زمانی انجام می‌شود که سیستم پیاده‌سازی شده است و کاربر با دسترسی معمولی غیرمدیر با سیستم کار می‌کند. هدف این دوره استفاده کاربری در سطح کارشناس است.
  • سطح مدیر: در این سطح فرض بر این است دوره مقدماتی توسط کاربر گذرانده شده است.  این سطح بیشتر مرتبط با مدیران بخش‌ها و افرادی است که سطوح کاربری کارشناسان را تعریف می‌کنند.
  • سطح استقرار: در این سطح فرض بر این است دوره مقدماتی و پیشرفته توسط کاربر گذرانده شده است. این سطح بیشتر مرتبط با کارشناسان فنی است که می‌خواهند توانایی پیاده‌سازی و استفاده کامل از سیستم را کسب کنند.
 

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}