چشم انداز و مأموریت

مأموریت

ما ایجاد یکپارچگی و چابکی نظام مند، ایجاد دسترسی آسان و همچنین توسعه مدیریت هوشمند، هدفمند و علمی برای رفع نیازها و چالش های امروز و فردای کسب و کارها و سازمان های پیشرو است.

چشم‌انداز

ما رسیدن به تولید سیستم عامل ملی کسب‌وکار در سال 1399 خورشیدی و همه‌گیر شدن تیم‌یـار در کسب‌ وکارها و سازمان‌ها و تبدیل شدن به برند محبوب مدیران کشور است.

چشم انداز و مأموریت