وضعیت انتقال ماژول‌های نرم‌افزار یکپارچه‌ی تیم‌یار به GUI2 در سال ۱۳۹۶ بر اساس نمودار گانت که در اخبار “مهاجرت تیم‌یار از GUI1 به GUI2” که در تاریخ 95.12.24 منتشر گردید به صورت زیر می‌باشد:

 

ردیفنام ماژولتاریخ برنامه‌ریزی شده برای انتقالتاریخ انتقال ماژولوضعیت انتقال
1اقدام۲۰ فروردینبه‌روز رسانی ۲۳ فروردینانتقال یافته
2اخبار
3اسناد
4نظرسنجی
5تقویم
6مشتری
7سازمان۲۵ فروردینبه‌روز رسانی ۲۹ فروردین
8ایمیل۲۰ فروردینبه‌روز رسانی ۶ اردیبهشت
9پیامک۲۰ فروردین
10پرسنلی۲۵ فروردین
11بودجه
12پروژه۳۰ فروردین در حال انتقال
13اموال۲۰ اردیبهشت 
14حسابداری۳۰ اردیبهشت 
15انبار۱۶ خرداد 
16فروش 
17خرید۲۰ خرداد منتقل نشده
18گزارش۳۰ خرداد 
19پایش۱۵ تیر 
20صرافی۳۱ تیر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نمایش برنامه‌ریزی‌های انجام شده در نمودار گانت:

 

لازم به توضیح است که تمامی ماژول های منتقل شده به GUI2(اقدام، اخبار، اسناد، نظرسنجی، تقویم، مشتری، سازمان، ایمیل، پیامک، پرسنلی و بودجه) از نظر عملکردی کاملاْ منطبق با نسخه های GUI1 آنها می باشند و همچنین قابلیت های جدیدی نیز به هریک از آنها اضافه شده است.

نظر به اینکه تمامی این ماژول ها پس از بررسی و تست های متعدد و اصولی به GUI2 منتقل شده اند؛ کماکان احتمال بروز مشکلات جزئی در آنها وجود دارد، لذا در صورت رؤیت و مشاهده هرگونه تناقضات و ایرادات عملکردی در نسخه های GUI2 ماژول ها؛ در طی به روز رسانی های آتی موارد به طور کامل رفع و برطرف خواهند شد.

همچنین لازم به ذکر است از تاریخ انتقال ماژول ها به GUI2، هیچ گونه تغییری در نسخه های GUI1 ایجاد نخواهد شد و تمامی قابلیت های جدید، بهینه سازی ها و تغییرات بر روی نسخه GUI2 ماژول ها اعمال می گردد.