وضعیت انتقال ماژول‌های نرم‌افزار یکپارچه‌ی تیم‌یار به GUI2 در سال ۱۳۹۶ بر اساس نمودار گانت که در اخبار “مهاجرت تیم‌یار از GUI1 به GUI2” که در تاریخ ۹۵.۱۲.۲۴ منتشر گردید به صورت زیر می‌باشد:

 

ردیف نام ماژول تاریخ برنامه‌ریزی شده برای انتقال تاریخ انتقال ماژول وضعیت انتقال
۱ اقدام ۲۰ فروردین به‌روز رسانی ۲۳ فروردین انتقال یافته
۲ اخبار
۳ اسناد
۴ نظرسنجی
۵ تقویم
۶ مشتری
۷ سازمان ۲۵ فروردین به‌روز رسانی ۲۹ فروردین
۸ ایمیل ۲۰ فروردین به‌روز رسانی ۶ اردیبهشت
۹ پیامک ۲۰ فروردین
۱۰ پرسنلی ۲۵ فروردین
۱۱ بودجه
۱۲ پروژه ۳۰ فروردین   در حال انتقال
۱۳ اموال ۲۰ اردیبهشت  
۱۴ حسابداری ۳۰ اردیبهشت  
۱۵ انبار ۱۶ خرداد  
۱۶ فروش  
۱۷ خرید ۲۰ خرداد   منتقل نشده
۱۸ گزارش ۳۰ خرداد  
۱۹ پایش ۱۵ تیر  
۲۰ صرافی ۳۱ تیر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نمایش برنامه‌ریزی‌های انجام شده در نمودار گانت:

 

لازم به توضیح است که تمامی ماژول های منتقل شده به GUI2(اقدام، اخبار، اسناد، نظرسنجی، تقویم، مشتری، سازمان، ایمیل، پیامک، پرسنلی و بودجه) از نظر عملکردی کاملاْ منطبق با نسخه های GUI1 آنها می باشند و همچنین قابلیت های جدیدی نیز به هریک از آنها اضافه شده است.

نظر به اینکه تمامی این ماژول ها پس از بررسی و تست های متعدد و اصولی به GUI2 منتقل شده اند؛ کماکان احتمال بروز مشکلات جزئی در آنها وجود دارد، لذا در صورت رؤیت و مشاهده هرگونه تناقضات و ایرادات عملکردی در نسخه های GUI2 ماژول ها؛ در طی به روز رسانی های آتی موارد به طور کامل رفع و برطرف خواهند شد.

همچنین لازم به ذکر است از تاریخ انتقال ماژول ها به GUI2، هیچ گونه تغییری در نسخه های GUI1 ایجاد نخواهد شد و تمامی قابلیت های جدید، بهینه سازی ها و تغییرات بر روی نسخه GUI2 ماژول ها اعمال می گردد.