نمایندگی

تیم یار به منظور توسعه ی بازار فروش و استفاده از ظرفیت های موجود پنهان از دید این شرکت، از کلیه ی شرکت های فعال در حوزه ی IT دعوت می نماید جهت اخذ نمایندگی رزومه کاری خود را به آدرس marketing@teamyar.com  ارسال نمایند.

درخواست نمایندگی

نمایندگی