در تاریخ ۹۴.۳.۲۳ نسخه ۱.۹ تیم یار بازرگانی و صرافی ارائه گردید.پ
 
 
لیست قابلیت ها:
 
ماژول اسناد
 • اضافه شدن امکان بررسی و مقایسه اسناد مشاهده شده در اینترفیس و دیتابیس 
 • اضافه کردن ویجت برای مطلع شده و در دست اقدام

ماژول پرسنلی

 • اضافه کردن لاگ برای تغییرات در استخدام و پرونده
 • ایجاد امکان لینک متقاضیان استخدام به ماژول های دیگر

ماژول حسابداری

 • نگه داشتن شماره صفحه هنگام بازگشت از سند
 • پیدا کردن شماره صفحه هنگام انتخاب شدن یک رکورد

ماژول مشتری

 • اضافه شدن لینک توضیحات جدید در ویوی مشتری و تب فایل های صوتی
 • اضافه شدن تولبار توضیحات جدید در لیست مشتریان
 • امکان اضافه کردن عکس برای مشتری
 • اضافه شدن تب حذف شده ها در لفت: با حذف مشتری از لیست ، مشتری حذف شده در تب حذف شده ها در لفت نمایش داده میشود
 • امکان جستجوی لحظه ای با عنوان مشتری

ماژول انبار

 •  امکان بازگشت رسید و حواله و انبار به انبار