در تاریخ 1394/3/5 نسخه 1.8 تیم یار بازرگانی و صرافی ارائه شد.
 
لیست تغییرات
 
ماژول انبار:
 • امکان چاپ نمودار انبار و کالا
 • ایجاد گزارش نقطه سفارش (کالاهایی که به حداقل موجودی، حداکثر موجودی یا سفارش مجدد رسیده اند، قابل نمایش است)
 • ایجاد گزارش سرمایه انبار
 • امکان چاپ رسید، حواله و انبار به انبار

ماژول پرسنلی:

 • اضافه شدن دسترسی برای متقاضیان استخدام 
 • ایجاد فیلد در متقاضی استخدام  به عنوان مسئول پیگیری
 • اضافه شدن پارامتر های حقوق به احکام

ماژول اسناد:

 • اضافه کردن چک نوع فایل در پوشه
 • تغییرات فایل الگو(بازگرداندن از حالت الگو ،اضافه شدن لاگ هنگام تغییر وضعیت)

ماژول پست الکترونیک:

 • ایجاد لینک خودکار با ماژول مشتری ـ اگر ایمیلی دریافت شود که فرستنده اش با آدرس ایمیل یکی از مشتریان یکی باشد، لینک خودکار صورت می گیرد.

ماژول حسابداری:

 • اضافه کردن ستون توضیحات به لیست اسناد
 • برطرف کردن ایراد نمایش کاربر ها و حسابها در دسترسی ها

ماژول مشتری:

 • ایجاد تب فایل های صوتی مشتری
 • اضافه شدن دسترسی به تنظیمات به شرح ذیل:

 

1. ادیت: مشتری جدید می تواند ایجاد کند و مشتریانی که اساین است را ویرایش کند.

2. اطلاعات کامل: کامنت ها و تاریخچه مشتریان اساین را می بیند. مشتری جدید نمی تواند ایجاد کند.

3. import/export: امکان ایمپورت و اکسپورت را دارد.

4. گزارش: امکان گزارش گیری را دارد.