در تاریخ ۹۴/۱/۲۹ نسخه ۱.۵ تیم یار بازرگانی و صرافی ارائه گردید.
 
 

ماژول های جدید

 •  ماژول سازمان برای ایجاد چارت سازمانی
 • ماژول تقویم (برای مشاهده قابلیت های ماژول به صفحه ماژول تقویم در سایت مراجعه نمایید)

لیست تغییرات ماژول اقدام 

 • در تنطیمات رده گزینه جریان کار اجباری اضافه شد. با فعال بودن این گزینه اقدام بدون جریان کار در آن رده نمیتوانیم داشته باشیم.
 • ایجاد امکان انتخاب اقدامات برگزیده (favorite)
 • ایجاد ویجت برای نمایش ۱۰ اقدام آخر

لیست تغییرات ماژول گفتگو

 • اضافه شدن امکان لینک
 • تغییر عنوان گفنگو با چند کلمه اول محتوای گفتگو (اگر اسمی برای آن انتخاب نشده باشد)

لیست تغییرات ماژول پرسنلی

 • ایجاد داشبورد پرسنلی
 •  
  اضافه شدن قوانین تأخیر کنار تب تقویم کاری (سقف مجاز تأخیر در روز یا در ماه و محاسبه زمان دیرکرد از طریق ضریب یا دوره ای یعنی با پرکردن جدول زمان دیرکرد)

لیست تغییرات ماژول مشتری

 • امکان نمایش فیلتر انتخابی در ویجت ماژول خانه
 • ایجاد سمت برای رابط مشتریان حقیقی/حقوقی

لیست تغییرات ماژول پست الکترونیک

 • امکان دسترسی به 10 ایمیل آخر اختصاص داده شده به کاربر در ویجت ماژول خانه

لیست تغییرات ماژول انبار

 • اضافه شده امکان چاپ کردن تمامی صفحات

لیست تغییرات ماژول حسابداری

 • اضافه شدن نمودار سود و زیان

لیست تغییرات ماژول صرافی

 • اضافه کردن فیلد شماره سنا و تاریخ سنا