در تاریخ چهارشنبه 94.5.21 نسخه 1.13 تیم یار بازرگانی و صرافی ارائه گردید.

لیست تغییرات:

ماژول اسناد

  • ایجاد پیغام کانفرم برای نسخه گذاری وقتی نسخه ی قبل امضای شده است.

ماژول مشتری

  • نمایش لیست ایمیل های مرتبط با هر مشتری داخل صفحه ویوی مشتری
  • تغییر نحوه جستجو: با کلیک روی صفحه نتیجه را نشان می دهد.
  • امکان ویرایش توضیحات فقط برای ایجاد کننده و مدیر ماژول

ماژول انبار

  • اصلاح ورود مقادیر ارزی (اعشاری) در عملیات
  • اصلاح دسترسی های مدیر ماژول
  • اصلاح تولتیپ موجودی انبار با توجه به تاریخ عملیات، انبار و کالا

ماژول حسابداری

  • برطرف کردن مشکل ویرایش اسناد حسابداری (ویرایش همزمان در چند صفحه)