در تاریخ سه شنبه 94.4.16 نسخه 1.11 تیم یار بازرگانی و صرافی ارائه گردید.
 
لیست تغییرات:
 
ماژول حسابداری
 • اضافه کردن سند افتتاحیه، اختتامیه و بستن حسابهای موقت

ماژول انبار

 • ایجاد فیلتر برای گزارش کاردکس کالا
 • ایجاد ویجت برای نمایش گزارش سرمایه انبار در ماژول خانه

ماژول مشتری

 • تغییر پرمیشن ست نام کاربری پسورد برای مشتریان ـ فقط برای کاربر ادمین امکان پذیر است.
 • اضافه شدن تعداد پرسنل، کد مالکیت، برچسب، احتمال، تلفن محل کار(به شرط های فیلتر و ویرایش مشتریان در یک فیلتر)
 • پرشدن کنترل لینک هنگام لینک شدن رابط از نوع مشتریان

ماژول پرسنلی

 • تعییر پرمیشن ست نام کاربری و پسورد برای پرونده ها ـ فقط برای کاربر ادمین امکان پذیر است.
 • ارسال بازه زمان برای دیدن مرخصی هنگام ارسال نوتیفای(تایید یا رد) و انتقال نوتیفای درخواست مرخصی جدید بر روی داشبورد مدیر تایید کننده
   
ماژول اسناد
 • اگر کاربر روی سندی خواندن داشته باشد ولی به پوشه روت آن دسترسی ندارد، لینک بازگشت را در هدر نمایش ندهد.
 • عدم نمایش تب تنظیمات هوشمند برای دسترسی ویرایش روی پوشه
 • گرفتن قابلیت انتقال پوشه وقتی پوشه دارای ویژگی عدم حذف فایل است.
 • نمایش نام تک تک افراد گروه در حالت اساین گروه به خواندن
  وقتی گروهی را به خواندن سند یا خواندن اجباری اساین می کنیم نام افراد را در اطلاعات سند نمایش دهد. تا مشخص شود که کدامیک از افراد گروه آن سند را خوانده اند و کدامیک هنوز ندیده اند.
 • ایجاد پوشه اسناد من که ویژگی های آن به شرح ذیل است:
  • هر کاربر روی پوشه خودش دسترسی مدیر دارد.
  • برای این پوشه، هیچ تولبارزی نمایش داده نمی شود و امکان ویرایش ندارد و برای تمامی کاربران تیم یار این پوشه وجود دارد.
  • درون این پوشه، امکان اضافه کردن پوشه یا فایل وجود ندارد. مدیر ماژول می تواند هر اکشنی را روی این پوشه ها انجام دهد.
  •  اگر مدیر ماژول درون پوشه اسناد من کاربری، پوشه یا فایلی ایجاد کرده باشد، کاربر فقط روی آن دسترسی ویرایش دارد و اگر خود کاربر ایجاد کرده باشد، ادمین آن می شود.