ISO10002 teamyar ایزو 10002تیم یار

نرم افزار یکپارچه تحت وب کسب و کار تیم یار موفق به اخذ گواهینامه رضایتمندی مشتری شد

با توجه به این که در عصر حاضر مشتری مداری و رسیدن به رضایت مشتری یکی از استراتژی های اصلی هر سازمانی است، رسیدگی به شکایت مشتریان و به دست آوردن مشتریان وفادار یک برتری رقابتی برای هر سازمانی به وجود می آورد.

براساس اطلاعات سایت خانه ایزو ایران، استاندارد ISO10002:2014 راهنمایی هایی برای فرآیند رسیدگی به شکایات مربوط به محصولات یک سازمان از جمله برنامه ریزی، طراحی، اجرا، نگهداری و بهبود را فراهم می کند. روند رسیدگی به شکایات به عنوان یکی از فرآیندهای سیستم کلی مدیریت کیفیت بسیار مناسب است و برای استفاده در سازمان های مختلف و در همه بخش ها در نظر گرفته شده است.

این استاندارد روند رسیدگی به شکایات مشتریان را با توجه به سیستم مدیریت کیفیت و بهبود مستمر مشخص می کند.

مزایای استفاده از استاندارد ایزو  ISO10002:2014

  • افزایش رضایت مشتری با ایجاد یک محیط متمرکز بر مشتری که برای بازخور ها از جمله شکایات باز هست، حل و فصل هرگونه شکایت دریافت شده و افزایش توانایی سازمان در جهت بهبود محصول و خدمات به مشتریان
  • مشارکت مدیریت ارشد و تعهد مدیریت از طریق به کارگیری منابع برای رسیدگی به شکایات از جمله آموزش پرسنل
  • شناسایی و رسیدگی به نیازها و انتظارات از شکایت کنندگان
  • فرآیند مناسب، موثر، آسان و متقابلی رسیدگی به شکایت مشتری
  • تجزیه و تحلیل و ارزیابی شکایات به منظور بهبود کیفیت محصول و خدمات به مشتریان
  • بررسی و ممیزی فرآیند رسیدگی به شکایت مشتریان
  • بررسی اثر بخشی و بهره وری فرآیند رسیدگی به مشتری

ISO10002 teamyar ایزو 10002تیم یار