نخستین جلسه مدیران میانی و سرپرستان واحدهای مختلف شرکت دانش بنیان سافت سیستم در سال 1396

نخستین جلسه مدیران میانی و سرپرستان واحدهای مختلف شرکت سافت سیستم در سال 1396 با هدف مشخص کردن سیاست ها و خط مشی تیم یار در سال جدید، در دفتر هماهنگی کرج برگزار شد.

در این جلسه که داود ایلی، مدیرعامل شرکت نیز در بخشی از آن حضور داشت، موارد مربوط به حوزه منابع انسانی، آموزش و تولید مطرح و جهت تصمیم گیری در اختیار هیات مدیره قرار گرفت.

در بخش منابع انسانی، موضوع دعوت از مشاوران و کارشناسان منابع انسانی و تشکیل کلاس های مشاوره به منظور آشنایی مدیران و سرپرستان با فرآیندهای صحیح مدیریت منابع انسانی و ترسیم ساختار سازمانی مناسب، با توجه به رشد روز افزون شرکت سافت سیستم و ورود نیروهای جدید مطرح شد که مدیران و سرپرستان پیشنهادات خود را در این زمینه مطرح کردند.

در ادامه این بحث، مساله آموزش های تخصصی پرسنل و تاثیر آنها بر ارزیابی کارکنان به دلیل اهمیت این مقوله مطرح و به بحث گذاشته شد.

در بخش دیگری از جلسه، مباحث مربوط به بخش تولید و تعهدات شرکت سافت سیستم به مشتریان مطرح شد که تاکید مدیران و سرپرستان بر توسعه ماژول های کاربردی تیم یار در راستای نیاز متقاضیان و خدمت رسانی هرچه بهتر به آنها بود و در این مبحث، ماژول های خدمات پس از فروش، نگهداری و تعمیرات، برنامه ریزی مواد، برنامه ریزی تولید، کنترل تولید، کنترل کیفیت و فرآیندهای خرید داخلی و خارجی، خرید و فروش ارزی، قیمت تمام شده استاندارد، بهای تمام شده واقعی و توسعه این ماژول ها مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفته و تکمیل تمامی موارد تا پایان سال 96 در دستور کار واحدها قرار گرفت.

این جلسه 3 ساعت به طول انجامید و در ساعت 12:30 به پایان رسید.