به گزارش روابط عمومی تیم‌یار سیستم محاسبه بهای تمام شده سفارشی تیم‌یار در دو نسخه بازرگانی و تولیدی به بازار آمد. این سیستمِ کارآمد که از قابلیت سفارشی‌سازی و طراحی شخصی‌سازی شده بهای تمام شده محصول بهره می‌برد، برای نخستین بار در کشور امکان تعریف عناصر گوناگون تاثیرگذار بر بهای کالا و خدمات را در اختیار مدیران عامل، مدیران مالی و مدیران کارخانه سازمان‌های تولیدی و بازرگانی قرار داده است.

بهای تمام شده

از ویژگی‌های این سیستم می‌توان به امکان هماهنگی و فراخوانی داده‌ها از کلیه نرم‌افزارهای مالی و حسابداری مستقر در سازمان‌های تولیدی و بازرگانی کوچک تا بزرگ‌مقیاس و نیز امکان فراخوانی و درون‌ریزی داده‌ها از سایر نرم‌افزارهای ثبت داده اشاره کرد.

این محصول نرم‌افزاری تیم‌یار با قابلیت استقرار چابک در کم‌تر از ۶۰ روز به مدیران عامل، مدیران مالی، و مدیران کارخانه امکان محاسبه و نظارت آنی بر بهای تمام‌شده محصول و در نتیجه قدرت تصمیم‌گیری‌ هوشمند و چابک مالی و بازاریابی را هدیه می‌کند.

گفتنی‌ست وجه تمایز این راهکار با سایر سیستم‌های محاسبه بهای تمام شده موجود در بازار، امکان سفارشی‌سازی و اعمال تغییرات دلخواه و متناسب با فرایندها و روندهای تولید و بازرگانی سازمان‌های کشور در بهای تمام‌شده و در نتیجه دریافت گزارشات دقیق، بدون خطا و قابل اطمینان در این حوزه است.

 توسعه مدیریت هوشمند یکپارچه کسب و کار