مدیر عامل

مدیریت در لحظه و بدون مرز

به طور خلاصه مدیر عامل در داشبورد تیم‌یار خود امکانات زیر را در اختیار دارد:

گزارش‌های مربوطه به گذشته ( سوابق)، لحظه‌ای (حال)، تصمیم ساز (استراتژی)

مقایسه آنچه که هست با آنچه که باید باشد (بر اساس استراتژی و اهداف )

ردیابی اقدامات و گلوگاه های سازمانی توسط گزارشات مدیریتی

مدیریت در انجام و پیگبری صحیح دستورالعمل ها و صورتجلسات سازمانی (هیئت مدیره)

گزارشات مرتبط با وضعیت سازمان

بررسی وضعیت سازمان نسبت به چشم انداز تعیین شده

عملکرد سازمان

نمودارهای هزینه/درآمد ـ سود/زیان

میزان کارایی، فروش و سوددهی

مقایسه بودجه پیش بینی شده به هزینه واقعی

در دسترس بودن اطلاعات و اتخاذ تصمیمات مناسب و به موقع

جریان نقدینگی

بازدهی سرمایه گذاری

عملکرد بازار و رقبا

حاشیه سود خالص/ناخالص

نرخ رشد بازار

سهم بازار

گزارشات مرتبط با وضعیت منابع و مصرف انرژی جهت بهینه­ سازی مدیریت انرژی از طریق پایش لحظه­ ای

وضعیت روشن/خاموش بودن دستگاه­ها

وضعیت خرابی دستگاه­ها

میزان مصرف انرژی

گزارشات مرتبط با وضعیت منابع انسانی

عملکرد پرسنل

وضعیت حضور/غیاب پرسنل

رضایت کارکنان

میزان جابه جایی کارکنان

درآمد به ازای هر کارمند

سطح تعهد کارکنان

گزارشات مرتبط با مشتریان

تعداد مشتریان (جدید ـ حاضر ـ قطع همکاری ـ پتانسیل ـ فرصت)

درجه رضایت مشتری

مبالغ فروش و درآمد مشتریان

بدهی های پرداخت نشده مشتریان

نرخ حفظ مشتری

کیفیت محصولات

تحویل کامل و به موقع

ارزش برند

دبیرخانه و اتوماسیون اداری

بررسی روند نامه ها در دبیرخانه

اختصاص نامه به کارتابل

اختصاص کار و بررسی جریان کار