مدیر سرمایه انسانی

کارکنان، شرکای تجاری سازمان

مدیریت سازمان با تنظیمات چارت سازمانی بر اساس استراتژی

مدیریت استخدام و کارگزینی به صورت مستقل یا از طریق وب سرویس

مدیریت زمانهای کاری :با دستگاه های ساعت زنی،از طریق لاگین اختصاصی کاربر و  یا  RFID

مدیریت حقوق و دستمزد و ثبت اتوماتیک سند حسابداری مرتبط از طریق  ماژول  پرسنلی

مدیریت آموزش و ارزیابی عملکرد : امکان تعریف KPI، نظر سنجی از پرسنل

گزارشات به صورت لحظه ای ازهر یک از فرایندهای پرسنلی(360 درجه،رضایت شغلی)

اطلاعات پایه

مدیریت چارت سازمانی به تفکیک واحدها و اعضای هر واحد

مدیریت تعریف سمت ها و امکان تخصیص به پرسنل

مدیریت قوانین و مدارک پرسنلی

مدیریت کارگزینی و استخدام

تعریف و نگهداری پرونده های پرسنلی به تفکیک اطلاعات عمومی و تکمیلی، خانوار، معرفیت، تحصیلات و مهارت، سوابق کاری، عناوین و افتخارات، تالیفات، علایق

امکان ثبت و ذخیره توضیحات اداری، محرمانه و فوق محرمانه به ازای هر پرونده پرسنلی

مدیریت انواع احکام پرسنلی از جمله احکام استخدام، ارتقا، جابه جایی، اخراج، قطع همکاری و ...

امکان تعیین ساعت کاری، اضافه کار منعطف، سقف مرخصی استحقاقی و استعلاجی، نحوه گرفتن مرخصی و سقف مرخصی ساعتی هنگام تعریف احکام

اعلام هشدار10روز قبل از انقضای احکام  به مسئولین مربوطه

مدیریت انواع قراردادها و توافق نامه های پرسنلی و امکان چاپ آن به طرق مختلف

مدیریت انواع استخدام مانند قراردادی، پیمانی، رسمی و ...

مدیریت فرایند استخدام از لحظه تعریف سمت، شرح وظایف شرایط احراز، آگهی استخدام و نمایش آنها در سایت تا پرکردن فرم در سایت، ارسال رزومه به صورت آنلاین و بررسی پرونده متفاضیان، پیگیری وضعیت از طریق سایت و نهایتا تایید وضعیت استخدام

امکان جستجوی پرونده های پرسنلی، استخدامی و احکام تعریف شده

مدیریت ورود و خروج

امکان تعریف تقویم پرسنلی، انواع شیفت کاری، تعیین تعطیلات

مدیریت زمان های کاری بر اساس تایم ورود و خروج، روزکارکرد، اضافه کار، اضافه کار روز تعطیل، کسری کار، تعجیل، غیبت، تاخیر

امکان سینک با انواع دستگاه های ساعت زنی دارای SDK مانند ZKEM ، Superma ، Elmo sanat ، Trust one

مدیریت مرخصی و ماموریت

امکان ایجاد انواع مرخصی ها اعم از استحقاقی/تشویقی/بدون حقوق و استعلاجی

امکان ثبت، تایید و رد مرخصی و ماموریت به صورت ساعتی و روزانه

مدیریت تعداد روزها و ساعت های مجاز برای مرخصی

امکان انتقال مرخصی

امکان محاسبه مانده مرخصی در لحظه و انجام عملیات تسویه حساب

مدیریت حقوق و دستمزد

امکان تعریف انواع پارامترهای حقوقی به صورت ثابت، ورودی، مقدار آخرین حکم و مقادیر پایه

امکان تعریف فرمول های محاسبه حقوق و دستمزد با استفاده از پارامترهای فوق و پارامترهای سیستمی مانند میزان ماموریت، مرخصی، تاخیر، اضافه کار، اضافه کار روز تعطیل و ...

امکان مدیریت نمایش لیست حقوقی و فیش حقوقی و قابلیت چاپ به فرمت های مختلف

امکان مدیریت معوقات کارکردی، حکمی و پارامتری حقوق و دستمزد و تهیه لیست و فیش مجزا برای معوقات

امکان مدیریت لیست بیمه و مالیات و چاپ به فرمت های مختلف مانند Excel, txt

امکان مدیریت لیست عیدی و سنوات

مدیریت وام و مساعده

امکان تعریف انواع وام و تعیین سقف مجاز و تعداد اقساط

امکان ثبت وام و مساعده توسط پرسنل و تعیین تاریخ درخواست و تاریخ شروع اقساط

امکان تایید یا رد وام و مساعده

ارزیابی عملکرد

امکان تعریف KPI و معیارهای ارزیابی عملکرد همراه با تعیین وزن

امکان تعیین ارزیاب ها و تعیین وزن آن ها

امکان ایجاد ارزیابی های دوره ای به صورت هفتگی، ماهانه و ...

اعمال نتیجه ارزیابی عملکرد در حقوق و دستمزد

گزارشات

امکان دریافت انواع گزارشات مروری و تحلیلی دقیق به صورت لحظه ای از هر یک از فرایندهای پرسنلی