مجوزها

به صفحه معرفی مجوز ها ، عضویت ها و مجوز های رسمی فروش شرکت سافت سیستم کیش خوش آمدید.

شما می توانید با کلیک روی هر مجوز یا عضویت ، تصویر آن را ملاحظه نمائید.

ST

 تاییدیه فنی نرم افزار از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

گواهی ارزیابی امنیتی از سازمان فناوری اطلاعات ایران به انضمام سند امنیتی

پروانه بهره برداری نرم افزاراز وزارت صنعت، معدن و تجارت

RD

گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی

عضویت در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

 گواهی ثبت نرم افزار رایانه ای از

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

عضو انجمن کامپیوتر ایران

عضو اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان نرم افزار

عضو انجمن انفورماتیک ایران

عضو نظام صنفی رایانه ای استان هرمزگان

مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای استان البرز

عضو نظام صنفی رایانه ای استان تهران

گواهینامه iso100002:2014

مجوز فعالیت اقتصادی منطقه آزاد کیش

مجوزها

به صفحه معرفی مجوز ها ، عضویت ها و مجوز های رسمی فروش شرکت سافت سیستم کیش خوش آمدید.

شما می توانید با کلیک روی هر مجوز یا عضویت ، تصویر آن را ملاحظه نمائید.