ماژول نظرسنجی

معرفی ماژول کیفیت:

ماژول کیفیت امکاناتی را برای ایجاد تست پلن(طرح آمون) جهت انجام فرایند کنترل کیفیت برای محصولات تولید شده در یک سازمان و یا اقلام ورودی به آن را بر اساس پارامترهای کمی و کیفی با  معیارهای تعریف شده در بازه های قابل قبول و یا خارج از رنج و با امکان لینک به استانداردهای مختلف و بکارگیری در ماژول های تولید و انبار فراهم آورده است.

همچنین این ماژول امکان ایجاد پرسشنامه/ آزمون / ارزیابی در اختیار کاربر قرار می‌دهد. از طریق این ماژول می توانید انواع تست پلن ها ،نظرسنجی های عادی و دوره ای، آزمون های تستی و ارزیابی های مختلف را با وزن دهی به معیارها، افراد نظردهنده و پاسخ های انتخابی به ازای هر فرد، انجام دهید. همچنین به کاربر این اجازه را می‌دهد تا الگوهای مختلفی تعریف کرده و از آنها استفاده کند.

در واقع در ماژول کیفیت امکان تعریف شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) برای فرآیندهای مختلف وجود دارد و میزان دستیابی به نتایج دلخواه فرآیندهای قابل اندازه گیری خواهد بود.

 

 ماژول نظرسنجی