ماژول پروفایل

معرفی ماژول پروفایل

پروفایل فضایی است که کل اطلاعات مربوط به کاربرانی که با "تیم‌یار" سر و کار دارند در آنجا ذخیره می شود. در واقع پروفایل ماژولی است که کلیه افراد مرتبط با سیستم را مدیریت می کند و اطلاعات فردی را ذخیره می نماید.

ماژول پروفایل