ماژول نظرسنجی

معرفی ماژول نظرسنجی:

ماژول نظرسنجی امکاناتی را برای ایجاد نظرسنجی (پرسشنامه) / آزمون / ارزیابی در اختیار کاربر قرار می‌دهد. از طریق این ماژول می توانید انواع نظرسنجی های عادی و دوره ای، آزمون های تستی و ارزیابی های مختلف را با وزن دهی به معیارها، افراد نظردهنده و پاسخ های انتخابی به ازای هر فرد، انجام دهید. همچنین به کاربر این اجازه را می‌دهد تا الگوهای مختلفی تعریف کرده و از آنها استفاده کند.

در واقع در ماژول نظرسنجی امکان تعریف شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) برای فرایندهای مختلف وجود دارد و میزان دستیابی به نتایج دلخواه فرایندهای قابل اندازه گیری خواهد بود.

یکی دیگر از  کاربردهای بسیار مهم این ماژول این است که شما می توانید تمامی الگوهای کنترل کیفی و کمی خود را تعریف نمایید و در فرایندهای ماژول ها از آن برای ارزیابی بهره بگیرید و بر اساس نتایج بدست آمده اکشن های لازم را فراخوانی کنید.

 ماژول نظرسنجی