ماژول تولید

معرفی ماژول تولید:

ماژول تولید، یکی از ماژول‌های کلیدی نرم‌افزار مدیریت کسب‌وکار تیم‌یار است که فرایند تولید در یک سازمان را کنترل و مدیریت می‌کند. به عبارت دیگر ماژول تولید، با اختصاص منابع به فعالیت‌های کارمندان و همچنین به‌کارگیری مواد اولیه و  ظرفیت تولید، به مشتریان مختلف خدمت‌رسانی می‌کند.

انواع روش‌های تولید نظیر ساخت آیتم‌های تکی، تولید دسته‌ای، تولید انبوه، تولید گسسته، تولید پیوسته و غیره، هر یک برنامه‌ریزی تولید خاص خود را می‌طلبند. از طرف دیگر مواردی همچون تولید مبتنی بر سفارش فروش و یا تولید غیر سفارشی و همچنین تولید محصولات استاندارد و غیر استاندارد (سفارشی) در فرابند تولید تاثیرگذار هستند.

با قابلیت‌هایی که تا‌کنون در ماژول تولید پیاده‌سازی شده و همچنین قابلیت‌هایی که در آینده به این ماژول اضافه می‌شود، تیم‌یار فرایند تولید در یک سازمان را به طور کامل مدیریت خواهد کرد.

ماژول تولید تیم یار شامل بخش های زیر می باشد:

سربرنامه تولید(MPS)

برنامه ریزی تولید

برنامه ریزی مواد و ثبت سفارشات خرید

کنترل تولید

کنترل ضایعات

مدیریت ابزار

 

ماژول تولید