ماژول تلگرام

معرفی ماژول تلگرام

ارتباط با سرور شبکه اجتماعی تلگرام با سطح امنیت بالا (AES 256) جهت ارتباط درون و برون سازمانی و...

ماژول تلگرام