ماژول تقویم

معرفی ماژول تقویم:

 ماژول تقویم تیم‌یار، قابلیت ایجاد تقویم با دسترسی‌های مختلف، ایجاد رویدادهای روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه، رویدادهای دوره‌ای، مدیریت جلسات کاری (شامل نمایش لیست تمامی رویدادهای ایجاد شده، ویرایش و حذف رویدادها) را برای ما فراهم می‌کند.

این ماژول روزشماری است که می‌توان رویدادهای مختلفی را در آن ایجاد کرده و در آخر، کاربر/کاربرانی را به رویداد دعوت کرد.

ماژول تقویم