ماژول بودجه

معرفی ماژول بودجه

بودجه یک برنامه مالی و اجرایی در طول دوره مالی می باشد که یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت بر درآمدها و برآورد هزینه های یک سازمان به شمار می آید.

ماژول بودجه در نرم افزار تیم یار به شما این امکان را می دهد تا با ایجاد بودجه در دوره های متفاوت ماهانه، فصلی، سالانه و سفارشی و تعیین حساب های بودجه پذیر در دو حالت تخصیص "کل به جزء" و "جزء به کل" نیازهای سازمان خود را در زمینه بودجه و اعتبارات به طور کامل مرتفع سازید.

از ویژگی های کلیدی ماژول بودجه می توان به انعطاف بسیار بالای سیستم در کنترل روند بودجه ریزی اشاره کرد.

نحوه ارتباط کاربران مختلف با ماژول بودجه تیم یار

مدیر عامل

کنترل تسهیم بودجه و اعتبارات

مدیر برنامه ریزی و بودجه

تعریف دوره و تخصیص بودجه و اعتبارات به واحدها و شعب سازمانی

مدیر مالی

مدیریت عملیات تخصیص بودجه و اعتبارات

ماژول بودجه