شرکت راه پارت

آقای حاج کاظمی کارشناس فروش از شرکت راه پارت

راه پارت با داشتن تقریباً ۲۰۰۰۰ قطعه، مشکلات بسیاری در فرآیندهای مختلف داشته که در حال حاضر به‌صورت کاملاً روتین تمامی فعالیت‌ها انجام می‌گیرد . سیستم کنترل تیم‌یار کمک شایانی در جهت صرفه اقتصادی این مجموعه داشته است. تا قبل از اینکه تیم‌یاری بشیم، حدود ۲۰۰ خطا در اورینگ‌ها، مسئله‌ی خیلی ساده‌ای بود، ولی حالا تعداد خطا به دو تا سه کاهش‌یافته است.

طی چندین سالی که از تیم‌یار استفاده می‌کنیم، دائماً توسعه پیداکرده و هرروز کامل‌تر شده است.

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}