راه اندازی واحد فروش تیم یار در ساختمان پردیس البرز دانشگاه تهران

پس از راه اندازی واحد دوم استقرار و پشتیبانی تیم یار در ساختمان پردیس البرز دانشگاه تهران، از اواخر تیرماه یک واحد فروش نیز در این ساختمان شروع به کار خواهد کرد.

نیاز به تمرکز و تجمیع واحدهای مختلف سازمانی برای برقراری ارتباط موثرتر و سریع تر از دلایل راه اندازی این واحد بوده است. همچنین، برخورداری این ساختمان از امکانات مناسب جهت برگزاری جلسات و امکان خدمات رسانی بهتر موجب شد تا هیات مدیره شرکت سافت سیستم تصمیم بگیرد یک واحد فروش دیگر در ساختمان پردیس البرز دانشگاه تهران راه اندازی نماید.

این واحد از ابتدای سال جاری اقدام به جذب نیرو کرده و از اواخر تیرماه شروع به کار خواهد کرد.