راه اندازی واحد دوم استقرار و پشتیبانی تیم یار

با توجه به افزایش روزافزون تعداد مشتریان تیم یار (تیم یاری ها)، شرکت دانش بنیان سافت سیستم تصمیم گرفته است علاوه بر واحد استقرار و پشتیبانی خود در دفتر تهران، واحد دوم خود را در دفتر هماهنگی کرج این شرکت راه اندازی نماید.

در دسترس بودن ساختمان پردیس البرز (دفتر هماهنگی کرج) و دارا بودن امکاناتی که خدمات رسانی به مشتریان محترم را تسهیل می نماید، موجب شد تا هیات مدیره شرکت سافت سیستم تصمیم بگیرد واحد دوم استقرار و پشتیبانی را در دفتر هماهنگی کرج راه اندازی نماید تا امکان ایجاد ارتباط بهتر و موثرتر با شرکت ها و سازمان ها، به ویژه شرکت های واقع در استان البرز و شهرستان های اطراف فراهم شود.

این واحد از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری اقدام به جذب نیرو و شروع فعالیت خواهد کرد.