راه اندازی واحد استقرار و پشتیبانی تیم یار در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

 شرکت دانش بنیان سافت سیستم به منظور جلب رضایت حداکثری مشتریان گرانقدر تیم یار، با حمایت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، یکی دیگر از واحدهای استقرار و پشتیبانی خود را در آنجا راه اندازی نمود.

در این راستا، رایزنی های لازم با جناب آقای دکتر صدیق، ریاست محترم پارک علم و فناوری، صورت گرفته و طی روزهای آینده تیمی متشکل از مجرب ترین کارکنان واحدهای استقرار و پشتیبانی تیم یار به ساختمان شماره یک پارک علم و فناوری دانشگاه تهران منتقل می شوند.

بدین ترتیب با افزایش نیروهای واحد استقرار و پشتیبانی در کرج و تهران، توان پاسخ گویی به همراهان تیم یار بیشتر شده و در نتیجه امکان ارتباط بهتر و بیشتر با ایشان میسر خواهد شد.