سیستم مدیریت ارتباط با مشتری سیستمی است که تعامل با مشتریان فعلی و آتی را مدیریت می کند. در واقع این سیستم کلیه فرایندهای ارتباط با مشتری اعم از مدیریت اطلاعات مشتریان حقیقی و حقوقی، برقراری ارتباط با مشتری، ثبت تماس ها، تنظیم جلسات و ارتباطات، دریافت نظرات/ پیشنهادات / مشکلات مشتری، ارسال پست الکترونیک، پشتیبانی آنلاین، چت، مدیریت قراردادها و ارتباط با سیستم فروش را دربردارد.

مزایای سیستم مدیریت ارتباط با مشتری

بکارگیری سیستم یکپارچه مدیریت ارتباط با مشتری، مزایای زیر را برای سازمان به همراه خواهد داشت:

  • افزایش فروش
  • بهبود کیفیت محصولات
  • بهینه سازی کارکرد مدیریت بازاریابی
  • بهبود خدمت رسانی به مشتری
  • پشتیبانی مشتری به موقع و به صورت آنلاین

راهکار مدیریت ارتباط با مشتری تیم یار

راهکار یکپارچه مدیریت ارتباط با مشتری تیم یار، شامل رویکردهای زیر است:

  • کلیه اطلاعات مشتریان حقیقی و حقوقی اعم از اطلاعات عمومی، تکمیلی، اطلاعات تماسی، اطلاعات حساب کاربری، بانک و فیلدهای سفارشی بر اساس نیاز سازمان، در ماژول “مشتری ثبت و نگهداری می شوند. همچنین در این ماژول امکان ثبت تماس ها یا دیگر توضیحات مرتبط با مشتری امکانپذیر است. از طرفی می توان از طریق تقویم کاری برنامه زمانی برقراری انواع ارتباطات با مشتری اعم از تماس تلفنی، جلسات و … را ایجاد نمود.
  • درخواست های مشتری اعم از نظرات / پیشنهادات / مشکلات از طریق ماژول “اقدام و نیز “پشتیبانی آنلاین وب سایت و ماژول گفتگو (چت)” قابل مدیریت و پیگیری می باشد. همچنین درخواست های مشتری را می توان در ماژول اقدام بر اساس جریان کار از پیش تعریف شده به مسئولین محول کرده و چگونگی انجام آن را به صورت لحظه ای پیگیری نمود. لازم به ذکر است امکان لینک اقدامات ایجاد شده با دیگر اطلاعات مشتری نیز وجود دارد.
  • تمامی اسناد مرتبط با مشتری مانند قراردادها را می توان در ماژول اسناد به صورت متمرکز ذخیره و آرشیو نمود. سپس می توان این اسناد را به اطلاعات مشتری تعریف شده در ماژول مشتری لینک نمود.
  • ارسال و دریافت ایمیل مشتری از طریق ماژول “پست الکترونیک امکانپذیر است. همچنین امکان لینک ایمیل ها با اطلاعات مشتری در تمامی ماژول ها وجود دارد.