درچند مرحله، سعی خواهیم کرد اطلاعاتی را در مورد دنیای هوشمند و اجزای تشکیل دهنده آن باهم مرورکنیم.


طبق بررسی که موسسه تحقیقاتی پایک انجام داده است برای تکنولوژی شهر هوشمند که یکی از اجزای دنیای هوشمند است فقط 108 میلیارد دلارتاسال 2020 سرمایه گذاری خواهد شد


هرروزکه می گذرد ماشین ها ، ابزارو ساختمان های هوشمند بیشتری رادراطراف خود می بینیم. دردنیایی زندگی می کنیم که حتی از نحوه راه رفتن، تعداد قدم های برداشته شده، رفتارمان هنگام دیدن تبلیغات ،واکنش های مختلف وتجزیه وتحلیل آنها به نتایج حیرت آوری خواهیم رسید. همه این ها به دلیل وجود حس گرهای هوشمندی است که دائما به تعداد آنها اضافه می شود.

تصورکنید برای شب تصمیم دارید پیتزا درست کنید. درحال رانندگی به سمت منزل هستید که پیامی را مستقیما از یخچال هوشمند خود دریافت می کنید که پنیر پیتزا و کالباس ندارید.بلافاصله مسیر خودرا به سمت فروشگاه تغییر می دهید. فروشگاه پنیرش تمام شده است ولی نزدیکترین فروشگاهی که پنیر موردنظر شمارادارد رامی توانیدبراحتی پیدا کنید و باقی ماجرا….


بیلبوردهای دیجیتال تعاملی، در مکان هایی نصب می شوند که تردد مردم درساعات خاصی از روز بیشتر است و توسط حس گرهایی که درزمین به فاصله مشخصی نصب شده است اندازه گیری می شود


قبل از اینکه در ترافیک شدیدی که ناشی از تصادف شدیدبوجود آمده از طریق اپلیکیشن به شما اطلاع داده می شود و مسیر جایگزین معرفی می شود
میزان الکترومغناطیس ساطع شده درمناطق مختلف مشخص وتاثیرآن روی افراد بررسی می شود.

میزان مصرف انرژی در ساختمان ها ، میزان سلامت سازه ها از طریق تطبیق روزانه آن با استاندارهای تدوین شده، میزان روشنایی معابر، پیش بینی های که درمورد وقوع سونامی، سیل و… می شود همه و همه از طریق حس گرهای هوشمندی است که در لحظه شما را در جریان کلیه اتفاق های اطراف شما می گذارد
درقسمت های های بعدی از اجزای تشکیل دهنده دنیای هوشمند صحبت خواهیم کرد

باتیم یار همراه باشید…