دموی آنلاین تیم یار نسخه ای رایگان از نرم افزار است که به شما اجازه می دهد از نرم افزار استفاده نموده و با قابلیت ها و ویژگی های آن آشنا شوید.

نسخه دمو در اختیار عموم کاربران وب سایت تیم یار قرار داده می شود، لذا فضای آن کاملا عمومی است و داده های ورودی شما در دسترس سایر کاربران دموی تیم یار قرار می گیرد. پس توجه داشته باشید که ممکن است اطلاعات و داده های شما ویرایش شده و حتی حذف گردند، این کاملا یک اتفاق عادی است.