جلسات مدیران میانی تیم یار به منظور افزایش هماهنگی بین واحدها

وجود نظم در سازمان و فرآیندهای سازمانی به هماهنگی واحدهای آن بستگی دارد. سازمان های پیشرو همواره در پی آنند که خود را بروز نگه دارند. این مهم علاوه بر افزایش مهارت و تجربه کارکنان، موجب افزایش هماهنگی بین واحدهای مختلف می شود.

تیم یار برای این مساله اهمیت بسیاری قائل است و به همین دلیل و به منظور افزایش هماهنگی بین واحدها و حرکت بهتر در مسیر رشد و تعالی «نرم افزار مدیریت کسب و کار تیم یار»، به طور مکرر جلسات داخلی بین مدیران داخلی واحدها برگزار می نماید. در این جلسات، مدیران ضمن بیان مشکلات واحد خود و راه حل های موجود، به تبادل اطلاعات و تجربیات با سایر همکاران می پردازند تا بتوانند هماهنگ تر از قبل در مسیر خدمت رسانی به هم میهنان عزیز گام بردارند.