تیم یار صنعتی

با استقرار "نرم افزار تیم یار در حوزه صنعتی" در سازمان خود می توانید:

هزینه های پرسنلی و اداری را بیش از 50 درصد کاهش دهید.

با سرعت و دقت، مدیریت فرآیندها و گردش کار سازمان را کنترل نمایید.

بستری امن برای تبادل اطلاعات و اطلاع رسانی درون و برون شرکتی و با مشتریان ایجاد نمائید.

همراه توسعه سازمان خود، نرم افزار در اختیارتان را توسعه دهید.

تیم اجرایی شما در هر زمان و مکان (دورکاری) با نظارت شما می تواند فعالیت های خود را از طریق بستری امن در اینترنت انجام دهند.

مدیریت و نظارت دقیق برفعالیتهای شرکت یا موسسه، بدون وابستگی به زمان و مکان خاصی داشته باشید.

و ده ها امکان و قابلیت متنوع و کاربردی دیگر

ماژول های تیم‌یار در حوزه صنعتی

مدیران سازمان‌ها برای محاسبه قیمت تمام شده محصولات و خدمات، کنترل هزینه مواد اولیه، دستمزد و سایر هزینه‌های تولید از سیستمی تحت عنوان حسابداری بهای تمام شده استفاده می‌کنند. داشتن گزارشات دقیق و صحیح از عوامل هزینه در تصمیم‌گیری صحیح و به‌موقع مدیران در حوزه‌های ارزیابی عملکرد مالی دستگاه‌‌ها، تخصیص منابع، تعیین تعرفه کالا و خدمات و به تبع آن افزایش تولید، کاهش هزینه‌ها، افزایش راندمان و در نهایت رشد بهره‌وری نقش مهمی ایفا می‌کند.

با توجه به اهمیتی که مواد اولیه، تامین به‌موقع و ثبات هزینه آن‌ در محاسبه بهای تمام شده دارد، پیش‌بینی قیمت تمام شده محصولات قبل از تولید کلیدی‌ترین ابزار تصمیم‌گیری مدیران صنایع تولیدی به‌شمار می‌آید. مدیران با در اختیار داشتن نرم‌افزار بهای تمام شده می‌توانند به اطلاعات صحیح و به‌موقع منابع تولید دسترسی داشته و بر این اساس محصول، بازار و قیمت پیشنهادی را انتخاب کرده و ارزیابی درستی در سرمایه‌گذاری پروژه‌ها و ... داشته باشند.

یکی از ضرورت‌های سازمان‌های پیشرو برای حفظ بقا و قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه هزینه‌یابی مناسب و موثر  است. در حقیقت، نحوه هزینه‌یابی بازوی توانمند مدیران محسوب می‌شود، چراکه اطلاعات موثری در جهت انجام مذاکرات آگاهانه، شرکت در مناقصات، تخصیص ظرفیت‌های تولید به محصولات سودآور و سرمایه‌گذاری جدید برای توسعه ظرفیت‌های تولید را در اختیار مدیران عالی قرار می‌دهد. سنجش مسئولیت‌ها و کنترل فرآیندها، کنترل انحرافات عملکرد تولید، امکان کنترل فعالیت‌ها و هزینه‌ها و مدیریت بر زمان و ایجاد زمینه تصمیم‌سازی مهم‌ترین ضرورت‌های استفاده از بهای تمام شده در سازمان‌ها به‌شمار می‌روند.

سیستم یکپارچه مدیریت فرآیند تولید تیم‌یار با هدف ایجاد هماهنگی، بهبود فعالیت‌های مربوط به تولید و عرضه بهتر محصول طراحی شده است. پیش‌بینی برنامه ماهانه و روزانه براساس برنامه سالانه و امکان برآورد منابع مورد نیاز جهت تولید؛ محاسبه بهای تمام شده براساس سفارش به تفکیک محصول؛ محاسبه بهای تمام شده به روش مرحله‌ای با امکان محاسبه بهای تمام شده نیمه‌ساخته به تفکیک مواد، دستمزد، سربار و انرژی؛ قابلیت تعریف دوره برآوردی براساس بودجه سازمان و محاسبه قیمت تمام شده به روش استاندارد با فرمول‌‌های متفاوت؛ اطلاعات مبانی تسهیم هزینه‌ها، مقایسه تسهیم هزینه و مشخص نمودن رابطه مراکز سهم‌دهنده با مراکز سهم‌گیرنده؛ معرفی ماهیت هزینه‌ها، رفتار هزینه‌ها، مبلغ بودجه شده هریک از سرفصل‌های هزینه در هریک از مراکز هزینه یا پروژه‌های سازمان از مزایای این سیستم به‌شمار می‌آیند. امکان تعریف اطلاعات پایه تولید شامل مواد اولیه، لیست مواد مورد نیاز تولید و مراکز هزینه از دیگر مزایای این سیستم می‌باشند. به‌علاوه، فرآیندهای اصلی برنامه‌ریزی تولید مانند برنامه‌ریزی تا‌مین مواد و روش‌های مختلف کنترل تولید به صورت موثر و کارا در آن پیاده‌سازی شده است. محاسبه هزینه محصول در فرآیند تولید و در دسترس بودن تمام سندهای حسابداری و انبار مربوط به مواد اولیه در سند تولید مزیت برتر این سیستم محسوب می‌شود. با توجه به این‌که هر کاربر به صورت مجزا در روند فرآیند تولید ایفای نقش می‌کند، در نتیجه کار با این برنامه بسیار راحت بوده و کاربران را از پیچیدگی‌های انجام امور رها می‌سازد. در این سیستم، ماژول‌های حسابداری، انبار، اموال، پرسنلی و حقوق و دستمزد به صورت یکپارچه با هم در ارتباط هستند.

تیم یار صنعتی