تیم یار سفارشی

  سفارشی سازی تیم یار

منظور از سفارشی سازی در تیم یار، اضافه شدن یک یا چند ماژول جدید برای کاربرد خاص می باشد. سفارشی سازی می تواند برای یک صنف به صورت کلی و یا طراحی و پیاده سازی یک ماژول خاص برای یک شرکت، سازمان یا موسسه باشد.

نرم افزار مدیریت کسب و کار تیم‌یار برای کلیه شرکت ها، موسسات، کارخانه ها، سازمان ها و واحدهای صنفی بسیار کوچک، کوچک، متوسط، بزرگ و بسیار بزرگ قابلیت سفارشی سازی را دارد. این مهم از طریق قابلیت مهم SDK امکان پذیر می‌باشد. SDK رابط بین ماژول‌های کاربردی با هسته تیم‌یار است و امکان استفاده از قابلیت‌های هسته را به ماژول‌های کاربردی می‌دهد. در واقع، کلیه ماژول‌های کاربردی با استفاده از SDK نوشته شده و توسعه می‌یابند. وجود SDK این امکان را می‌دهد تا مشتریان بنا به نیاز خود ماژول‌های جدیدی بسازند؛ به همین دلیل، گستره وسیعی از ماژول‌ها برای تیم‌‌یار وجود دارد که روزبه‌روز نیز بر تعدادشان افزوده می‌شود.

از جمله سفارشی سازی هایی که تاکنون در برنامه تیم‌یار قرار گرفته است، می‌توان به سفارشی سازی در حوزه صرافی،  پخش مویرگی، پورتال مشتری، فروشگاه زنجیره ای، رستوران زنجیره ای، خدمات پس از فروش، چاپ و چاپخانه و ... اشاره کرد.

پخش مویرگی (پاییز 1396)

برنامه ریزی توزیع (پاییز 1396)

خدمات پس از فروش (زمستان 1396)

خرید خارجی و ترخیص کالا (اسفند 1396)

پورتال مشتری (بهار 1396)

فروش فروشگاهی و شعب (تابستان 1396)

حسابداری تعهدی و دولتی (تابستان 1396)

رستوران زنجیره‌ای (تابستان 1396)

چاپ و چاپخانه (تابستان 1396)

تیم یار سفارشی

  سفارشی سازی تیم یار