«تیم یار» در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مستقر شد

 

در پی پذیرش شرکت دانش بنیان سافت سسیتم به عنوان واحد فناور فعال از سوی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در اردیبهشت ماه سال جاری و برگزاری چندین جلسه نشست، «تیم یار» رسما در پارک علم و فناوری مستقر شد.

از جمله فعالیت های شرکت سافت سیستم “تیم‌یار” در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران می توان به عضویت در شبکه شرکت های همکار پارک برای انجام فعالیت های مهندسی و تحقیق و توسعه و در عین حال بهره برداری از مزایای عضویت در این شبکه و اسکان در محوطه پارک اشاره کرد.

تیم یار قصد دارد در مدت استقرار در پارک به فعالیت های آموزشی، پژوهشی و برگزاری همایش های تخصصی بپردازد.

گفتنی است، این مهم حاصل بیش از یک سال برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و داوری و نیز نشست های پیاپی می باشد که نتیجه آن پذیرش شرکت سافت سیستم «تیم یار» از بین 40 شرکت متقاضی استقرار در پارک علم و فناوری بوده است.