تکمیل فرآیند ۳ پروژه استقرار تیم یار در فصل بهار

در فصل بهار سال جاری، فرآیند ۳ پروژه استقرار تیم یار تکمیل شده و نرم افزار تیم یار تحویل کاربران آنها داده شد.

فرآیند استقرار پروژه های مزبور که در سال ۱۳۹۵ آغاز شده بود، با همت و پیگیری تیم استقرار شرکت سافت سیستم در فصل بهار سال ۱۳۹۶ به پایان رسید و طی آن نرم افزار «تیم یار بازرگانی» به کاربران تحویل داده شد.

از جمله ماژول هایی که طی پروژه های استقرار تحویل کاربران داده شده است می توان به خرید، فروش، حسابداری، انبار، پرسنلی، اتوماسیون اداری، ماژول های ارتباطی و … اشاره کرد.