محصولات تیم یار در سال 1400

 

پیرو طراحی و معرفی چند محصول نوین نرم‌افزاری از سوی مجموعه دانش‌بنیان تیم‌یار در آستانه‌ ورود به سال ۱۴۰۰ و با توجه به محصولات و خدمات نوین در دست طراحی این مجموعه در عرصه‌های مختلف مدیریت سازمان و منابع سازمانی، مجموعه‌ دانش‌بنیان تیم‌یار توسعه‌ گسترده سرمایه‌های انسانی و خدمات استقرار و پشتیبانی خود را آغاز کرد.

به گزارش روابط عمومی تیم‌یار این مجموعه دانش‌بنیان که با بهره‌مندی از جمعی ۱۰۰ نفری از متخصصان کشور بیش از یک دهه است در زمینه طراحی و تولید راهکارهای متنوع مدیریت منابع سازمانی فعالیت می‌کند، در سال ۱۴۰۰ هم‌زمان با معرفی نرم‌افزار محاسبه بهای تمام شده «بها» در دو نسخه‌ تجاری-بازرگانی و تولیدی-صنعتی، داشبوردهای نسبت‌های مالی و محصولات متنوع در دست تولید خود، توسعه‌ی ۱۰۰ درصدی سرمایه‌های انسانی خود را عمدتا در حوزه‌های ستادی، به‌ویژه حوزه‌های استقرار و پشتیبانی در دستور کار خود قرار داده است.

انتظار می‌رود این توسعه منجر به ارتقای چشم‌گیر خدمات استقرار و پشتیبانی تیم‌یار به سازمان‌ها، صنایع تولیدی، صنعتی، خدماتی و کسب‌وکارهای بهره‌مند از محصولات و خدمات تیم‌یار شود. همچنین چابکی و ارایه تخصصی خدمات همراه با شناخت عمیق نیازهای مشتریان تیم‌یار که پیش از این نیز به‌عنوان یک راهبرد کلیدی در این مجموعه جاری بوده است، در سال جاری توسعه‌ای دوچندان خواهد یافت.

با این سیاست، در کنار معرفی راهکارهای خلاقانه و کاربردی تخصصی به مدیران کشور، در سال ۱۴۰۰ شاهد حفظ و بهبود رضایتمندی مدیران و سازمان‌های کشور به تناسب توسعه خدمات و محصولات تیم‌یار خواهیم بود.

 

 بها